*Nettavisen* Nyheter.

Verst for eldreomsorgen

Ingri Bjørnevik i Fagforbundet er bekymret for det knappe budsjettet som Nordre Aker har lagt frem. Illustrasjonsfoto

Bydelsbudsjettet er knapt i forhold til de utfordringer Nordre Aker står overfor. Vi er særlig bekymret for eldreomsorgen, sier Ingri Bjørnevik i Fagforbundet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Ingri Bjørnevik.

NORDRE AKER: Før jul la Nordre Akers administrasjon frem bydelsbudsjettet for 2009.

Bekymringen vår går særlig på besparelsene innen eldreomsorgen. Bydelens mål er å redusere hjemmehjelpstjenesten med rundt syv prosent og samtidig vet vi at bydelens eldre lever lenger og derfor blir flere. I tillegg reduserer bydelen antall budsjetterte sykehjemsplasser.

Vi ser ikke hvordan dette kan bli mulig uten at tilbudet forringes, og at terskelen for å få sykehjemsplasser blir høyere enn dagens situasjon. Det er ikke lett å få sykehjemsplass i dag, hvordan blir det for morgendagen, undrer tillitsvalgt for Fagforbundet i Nordre Aker, Ingri Bjørnevik.

Billigere plasser?

Et håp er jo at det ferske bystyrevedtaket om redusert pris på sykehjemsplasser, etter hvert vil avspeile seg i Nordre Akers budsjett for inneværende år, sier Bjørnevik, som også legger til at Fagforbundet har tro på bydelens satsning på "mellomstasjoner" korttidsplasser mellom sykehus og hjemmet.

Vi har troen på at blant annet Myrer omsorg skal kunne gi avlastning for hjemmetjenesten og gi de eldre et annet tilbud enn sykehjem, slik bydelsdirektør Mona Taasen også har lansert i flere bydelsutvalgsmøter, sier Bjørnevik.

Med den økonomiske tildelingen bydelen har fått fra sentralt hold for 2009, blir det vanskeligere å gi det beste helhetlige tilbudet til bydelens innbyggere, sier en bekymret Bjørnevik.

Flere utfordringer

Men Fagforbundet ser også andre store utfordringer for 2009.

Helsestasjonen registrerer flere fødsler enn prognosene sier. De opplever også at antall døgn for fødende på barselavdelingen reduseres. Dette gir større press på helsestasjonen.

Slik vi ser det er også psykiatribudsjettet for 2009 stramt og strammere sammenliknet med i 2008. Dårligere rammer for seksjon psykisk helse betyr forringet tilbud til brukeren. Dette igjen kan føre til flere inn- og utskrivninger fra sykehus, og lengre tid før brukere blir friske. Noe som også vil gi bydelen større utgifter på lang sikt, mener Bjørnevik, som likevel ser noe positivt ut fra bydelens 2009-budsjett:

Noe positivt

Vi er glade forebyggende ungdomsarbeid og kultur kan fortsette også i 2009. Vi fryktet at ikke-lovpålagte tjenester skulle bli saldert bort da vi fikk høre om budsjettkuttene. I tillegg er vi fornøyd med at barnevernet kan fortsette med dagens drift. Selv om vi skulle ønske en økning også innen dette området.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag