*Nettavisen* Nyheter.

«Vi må bekjempe vold mot eldre»

ILLUSTRASJONSFOTO

Klikk på bildet for å forstørre.

Akhtar Chaudhry

Bekjempelse av vold er etter hvert blitt viktig i vårt samfunn. Det kraftige og vedvarende fokuset på vold mot kvinner og barn har gitt gode resultater. Bevisstheten er blitt langt bedre, opinionen er reist, lovverket og straffen er skjerpet, domstolene er bevisstgjort, politiet de offentlige ansatte er bedre rustet og ansvarliggjort, og den jevne nordmannen er i lovens forstand ansvarliggjort hva gjelder avverging av voldshandlinger. Resultatene er positive, men kampen må og skal fortsette.

Vold mot eldre er imidlertid et tema som ikke er så kraftig frem i den offentlige bevisstheten. Det snakkes lite og sjeldent om det. Vi har lite statistikk på det, og har få tiltak mot denne volden. Men at den er der, er det ingen tvil om det.

Det er på tide at vi setter vold mot eldre på dagosorden med like stor kraft som vold mot kvinner og barn.

Vold mot eldre er like nedverdigende og smertefullt som vold mot kvinner og barn. Det er like mye skamforbundet. Den er like stigmatiserende. Den fratar den voldsutsatte selvrespekt.

Men det er èn stor og viktig forskjell mellom vold mot kvinner og barn og vold mot eldre. I de tilfellene kvinner og barn blir utsatt for vold, kan kvinner i alle fall, yte motstand. De kan søke hjelp, og de kan bryte ut av et voldsfylt forhold. Barna kan også tas ut av familier hvor de blir utsatt for vold.

Slik er det ikke hva gjelder vold mot eldre. De er i mange tilfeller utsatt for vold fra sine voksne barn, sin ektefelle eller de som skal gi dem hjelp på vegne av det offentlige.

De er avhengig av sin voldsutøver der volden er en del av bildet. Mange eldre mangler språk for å melde fra om vold, noen er demente og har ikke kontroll over situasjonen. Derfor må vi tenke litt annerledes her. Det må andre type tiltak til for å forebygge og avdekke vold mot eldre.

Det aller viktigste er imidlertid å fokusere på temaet. Flere må diskutere og debattere den. Det offentlige, særlig i kommunene, må det snakkes om dette. Gjennom denne samtalen vil vi klare å mobilisere opinionen.

Da vil tiltakene også komme på plass. Akkurat slik var tilfellet da vi begynte å snakke om vold mot kvinner og barn for et par tiår tilbake.

Akhtar Chaudhry

Stortingsrepresentant for SV

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.