Gå til sidens hovedinnhold

«Vi rydder for livet!»

Tenk deg at du står på toppen av Holmenkollen og skuer utover Nordmarka. Du får vite at det finnes ti minefelt spredt utover marka, med ti miner i hvert felt. Men du vet ikke hvor de ligger. Ville du tatt sjansen på å gå ned?

Tenk deg videre at Nordmarka huser skolen til barna dine, hjemmet ditt, viktige transportveier og jordlapper for beite og dyrking av mat. På grunn av minetrusselen kvier du deg for å sende barna på skolen, men du vet at utdanning er avgjørende for å klare seg videre i livet. Og tanken på å ikke kunne brødfø familien din gjør at du trosser minefaren og setter spaden i jorda allikevel. Frykten for at en mine skal drepe eller lemleste deg, barna dine eller noen av dine nærmeste, preger deg, hver eneste dag.

Det første eksempelet kan være et nyttig tankeeksperiment. Det andre eksempelet er en realitet for millioner av mennesker rundt omkring i verden.

Hver dag drepes og skades uskyldige mennesker av miner og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt. Dette er meningsløse lidelser. Fredsavtaler fjerner ikke krigens søppel, og det er både kostbart og risikabelt å rydde opp etter krig. Derfor fortsetter miner og ueksploderte bomber å terrorisere millioner av mennesker hver eneste dag, i tiår etter tiår.

I noen av de hardest rammede områdene i Sudan, Bosnia-Herzegovina, Libanon og Laos er det å hente vann, samle ved, dyrke mat eller å gå til skolen forbundet med livsfare. I tillegg gjøres dyrkbar mark, boområder og viktig infrastruktur utilgjengelig, noe som hindrer muligheten for å skape utvikling og vekst i de lokalsamfunnene som er rammet.

Gjennom snart 20 års erfaring kan Norsk Folkehjelp dokumentere hva miner og ueksploderte bomber medfører av økonomiske kostnader for de samfunnene som er rammet. Det som ikke lar seg dokumentere, er følelsen av å leve med en konstant frykt for ditt eget og dine barns liv, hver eneste dag.

Norsk Folkehjelp er en av verdens største organisasjoner innen humanitær minerydding. I løpet av de siste 18 årene har organisasjonen ryddet millioner av kvadratmeter land i lokalsamfunn der sivile bor. Men fortsatt er behovet for minerydding stort.

LES OGSÅ: Hvem er best – Oslo-bedrifter konkurrerer i tv-aksjonen

Norsk Folkehjelp anslår at det fortsatt ligger flere titalls millioner miner nedgravd i bakken i land over hele verden. Når det gjelder klasebomber vet vi at de har vært brukt i 32 land, og det anslås at 440 millioner småbomber har blitt spredt over disse landene. Én fjerdedel av disse, 132 millioner dødelige småbomber, eksploderte aldri. Disse er blitt liggende igjen på bakken og utgjør samme trussel som en landmine.

Bare i Laos ligger det om lag 70 millioner klasebomber igjen etter krigen på 1970-tallet, noe som har forårsaket i gjennomsnitt 300 ulykker årlig siden 1974. Og i det første året etter krigen mellom Israel og Libanon i 2006 drepte og skadet klasebomber mer enn 200 sivile mennesker.

Statistikken bekrefter disse mørke tallene, og viser at mellom 75-85 prosent av de som rammes er sivile barn, kvinner og menn – ikke soldater i krig. Bare i 2009 drepte eller skadet landminer, klasebomber og annen ueksplodert ammunisjon 5.000 sivile mennesker. Dette tallet er sannsynligvis mye høyere, fordi de hardest rammede landene ikke har noe system for å registrere antall ofre.

LES OGSÅ: Den tause barnemorderen

Årets tv-aksjon samler inn penger til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner, klasebomber og andre eksplosiver som ligger igjen etter krig og konflikt. I tillegg deltar organisasjonen med et aktivt og sterkt politisk engasjement i arbeidet med å hindre at nye miner og klasebomber produseres, spres og brukes igjen.

Kombinasjonen av en politisk talsmannsrolle og operasjonell minerydding har bidratt til at Norsk Folkehjelp har medvirket betydelig inn i prosessene med å få på plass de to internasjonale forbudsavtalene mot landminer (1997) og klasebomber (2010). Resultatet på verdensbasis er flere trygge samfunn og færre ulykker med død og lemlestelser til følge.

Men for alle de som fortsatt lever med minetrusselen er tiden knapp. Målet til Norsk Folkehjelp er å finne minene og fjerne dem, før de blir tråkket på av noen som ikke gjør noe annet galt enn å være på feil sted, til feil tid. Tv-aksjonen 23. oktober gir deg mulighet til å være med å fjerne frykten – og bidra til å skape trygge samfunn der folk kan leve fritt og skape muligheter for en god samfunnsmessig utvikling.

Ta godt i mot bøssebæreren på søndag!

Agnethe Kristin MikkelsenByaksjonsleder i Oslo

Tv-aksjonen Nrk Norsk Folkehjelp

FØLG OSLO-DEBATTEN HER

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene