*Nettavisen* Nyheter.

Vi skal ikke ha skyte-bane i Prinsdal

Det åpne friområdet som i dag brukes til skytebane er en del av Grønliåsen som igjen er en del av Sørmarka. Området leies til Nordstrand skytterlag fra Friluftsetaten på tidsbegrensede kontrakter. Den midlertidige kontrakten går nå ut. Det er nå den kontrakten må avsluttes for godt. Området er opprinnelig regulert som en del av marka og skal være det. I minst 25 år har det ligget planer for barn og unge her til uorganisert aktivitet

Dette skyteområdet ligger tett opp til boligstrøket rundt Prinsdalsbråten, en boområde som er bygget ut som en del av Oslos bys naturlige vekst i folketall og omfang.

Det er to viktige prinsipper for hvor en skytebane ikke skal ligge:

En skytebane skal ikke ligge i eller tett ved et boligområde.

"Skytebanene ligger jo der", er motargumentet "folk visst hva de flyttet til". Folk flyttet ikke, de ble flyttet! - ut av sentrum fordi store områder av Oslo sentrum ble revet og renovert. Betingelsen for boligutbygging var nedleggelse av skyteaktiviteter her. I mer enn 35 år har kravet for nedleggelse eller flytting pågått. Skyteområdet ligger langsmed den fredede og historiske Kongeveien som er turvei og skolevei. Bare Kongeveien og noen trerekker skiller skyteområdet fra boligområdet. Husene ligger i ca 100 meters avstand fra skyteområdet.

En skytebane skal ikke ligge i folks nær-friområdet eller nær-markaområde.

Innenfor Oslos grenser så er det ikke flere friområder som ikke ligger nær der folk bor. Oslo har forandret seg, Prinsdal er ikke lenger et sted utenfor allfarvei hvor støyende skyteaktiviteter kan finne sted. Framtidige byggeplaner i Oslo viser at det ikke lenger finnes noen steder utenfor allfarvei.

Det diskuteres om antall desibel registrert ved skyting og støymålinger. Vil bare minne om Bydelsoverlegen har uttalt at det er for høyt støynivå fra skyteområde og mente skytingen burde opphøre. Det vesentlig er at folk føler ubehag og er plaget av skytestøy, og det må respekteres. Det skytes i åpent terreng med 200 -300 meters avstand mot blinker. Lyden av skytestøy er ikke "vanlig støy" og mange assosierer den med krig. Skytestøyen i Prinsdal høres av folk som bor i Hauketo/Prinsdal, på Bjørndal, på Holmlia og i Oppegård.

Grønliåsen er det viktigste nær-området og nær-marka for folk i Hauketo/Prinsdal og på Bjørndal. Grønliåsen ligger i gangavstand fra der folk bor, og det er enkelt å ta seg en tur med hunden, gå en søndagstur eller jogge. Turveiene fra Kongeveien og opp Grønliåsen krysser skyteområdet. For å komem til Østmarka, må vi kjøre bil.

Nordstrand skytterlags opprinnelige planer for utbygging av en ny bane i Prinsdal består av 2 lange voller a 200 meter med 10 meters høyde pluss et standhus. Det betyr nedbygging av store deler på dette friområdet.

Det er ingen liten utbygging i en fredet del av marka. Dessuten vil det koste mye penger. Skal kommunen gi tilskudd til et så stort byggeprosjekt for forholdsvis få brukere når det fortsatt mangler flerbruksanlegg spesielt for barn og unge?

Skytterlaget sier de driver aktivt forebyggende ungdomsarbeid og ungdom helt ned i 12-årsalderen får god opplæring i skyting. For å kunne drive skytesport kreves det bilkjøring til og fra. Ungdom er avhengig av å kjøre med voksne. Våpen kan ikke fraktes på offentlig kommunikasjon. Å finne en skytebane utenfor Oslo betyr litt lenger kjøring, men utelukker ikke ungdom og voksne å drive sin sport sammen. Mange aktive idrettsutøvere, barn og voksne må reise ut av sitt nærmiljø for å finne sine treningsarenaer eller idrettsanlegg.

Det sies et det er ledig kapasitet på skytebaner i Oslo omegn hvor skytterne kan leie skytetid på eksisterende baner. Skytterlaget har tidligere omtalt seg som en støttefunksjon for militære. Er det da ikke mulighet for et samarbeid om treningsbaner her?

I dag skytes det mye med laser. Det støyer ikke og resultatet på blinken kommer umiddelbart. Denne typen skyting kan foregå innendørs i haller. Folk blir ikke berørt av skytestøy. Det må kunne finnes andre løsninger som må vurderes opp i mot skyting i åpne terreng med 200 meter lange baner bak like lange jordvoller med boområder som nærmeste nabo. Både skytterlag og kommunale myndigheter vise ansvar for miljø og økonomi før det tillates skytebane i en boområde.

Liv Jorunn Eriksen,
Bydelsutvalget, Søndre Nordstrand SV,

Trine Dønhaug,
Bystyretrepresentant for SV.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.