Vi trenger flere kommunale boliger

I det siste har det vært flere nyhetsoppslag om hærverk, ramponering og forsøpling i de kommunale gårdene som koster kommunen dyrt. Kommunen peker på at personer med store rus og psykiatriproblemer er hovedårsaken til dette.

Kommunen har dessverre seg selv å takke. Byrådet har sviktet totalt i sin boligpolitikk med de store nedsalg av boligmassen som er gjort, lave vedlikeholdsbudsjetter og for liten geografisk utstrekning i plasseringen av boligene. De svikter ikke bare enkeltpersonene som trenger bedre tilrettelagte boliger, de svikter også de andre beboerne i gårdene som opplever utrygghet, hærverk og forsøpling av eget bomiljø. Nå innrømmer Boligbygg at de i hvert fall mangler 700 boliger for å dekke det akutte behovet.

Ap mener behovet er mye større. Behovet blir særlig tydelig når vi vet at 40 prosent av de som tilfredsstiller inntakskriteriene får avslag. Kommunen skjuler dermed den reelle køen ut fra dagens inntaksregler. Videre er det fortsatt er fire års ventetid for egnet familiebolig. I ventetiden bor barn i boliger som kommunen selv mener ikke egner seg. For eldre og funksjonshemmede som trenger heis eller bolig i 1. etg er ventetiden to år. To år i isolasjon og store mobilitetsutfordringer er det kommunen tilbyr denne gruppen.

Oslo er det fylket i landet som henter minst penger ut av Husbanken hvis man ser bort fra startlån. Dette er en villet politikk fra byrådet. De sier de helst ikke vil eie noe som helst, bortsett fra i Spania da, men det er en annen historie. Husbanken ber nå Oslo om å bli mer aktiv i sin søknadspolitikk. Tenk at staten må trygle Oslo om å hente mer penger ut fra dem! Om byrådet vil øke boligmassen med friske husbankmidler gjenstår å se.

I mellomtiden må kommunen bruke flere ti-tallls millioner på å kaste søppel, reparere hærverk, håndtere utkastelsesvarsel fra namsmann og gi nye avslag. Penger som heller kunne vært brukt til generelt vedlikehold, kjøp av flere boliger og flere bomiljøtjenester. Ap mener 5000 nye kommunale boliger bør etableres de neste ti år. Særlig gjelder dette boliger som er tilrettelagt for psykisk syke og rusmisbrukere som trenger tilsyn i deler av eller hele døgnet. Vi trenger flere ungdomsboliger og familieboliger, vedlikeholdsbudsjettene må økes og vaktmesteren må tilbake til gården. Først da vil vi kunne bruke tiden på menneskene som bor i boligene i stedet for å bruke tiden på å kjøre ting på søppelfyllinga.

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Bystyremedlem

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.