Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil leve i fred, sier utbygger

Lorentz W. Kielland har tapt millioner av kroner og mange års forsinkelse på grunn av protesterende naboer og lokalpolitiske avgjørelser.

VINDEREN: Det er 165 saksdokumenter i denne saken. Det er vel nesten rekord i en byggesak. Nå skal Fylkesmannen vurdere klagesaken i forbindelse med endringstillatelsen. Jeg respekterer at alle skal ha anledning til å uttale seg, men nå må dette snart ta slutt. Nå har vi holdt på i fire og et halvt år. Det eneste vi ønsker er å få leve i fred og bo i denne veien med hyggelige naboer rundt oss, sier Kielland.

Kielland er arkitekt og har selv tegnet villaen som han mener er en måte i dagens tid å tilpasse et bygg i eksisterende boområde.

Med alt fra naboprotester til politikeres midlertidige stopp av rammetillatelse, har byggeprosjektet blitt to millioner kroner dyrere enn beregnet i forhold til opprinnelige byggekostnader på grunn av prisstigning. Jeg har i tillegg brukt utrolig mye unødvendig tid på dette prosjektet. Men det verste av alt er hvilke beslag av tid dette har tatt av offentlige ressurser hos plan- og bygningsetaten og Fylkesmannen. Alt i alt vil jeg anslå at det har gått med fire til fire og en halv million kroner av private og offentlige midler i denne saken. Det hører jo ingen steder hjemme. Det er skremmende at så mye ressurser blir lagt ned i en så liten byggesak, sier Kielland.

Han er også oppgitt over politikernes holdning i byggesaken.

Det pågår en prøveordning i Bydel Vestre Aker når det gjelder dispensasjoner i byggesaker. Det førte til at jeg med en stemmes overvekt ble fratatt rammetillatelsen en periode, inntil Fylkesmannen grep inn og omgjorde lokalpolitikernes vedtak. Jeg stiller et stort spørsmål ved at politikerne ikke skal akseptere fagetatenes avgjørelser. Her har PBE, Byantikvaren og Fylkesmannen gitt meg rett, sier Kielland.

Alle utsettelsene har også fått andre konsekvenser for familien.

I påvente av at denne saken skal bli ferdig, leier vi nå vårt tredje hus. Barna har også byttet skole, uten at de kan flytte til sitt nye hjem. Det vi også reagerer sterkt på, er at naboen som solgte tomten til oss, er den som har klaget mest. Hun solgte for å tjene penger, og vi kjøpte for å bygge hus vi ville trives i. Nå har vi etter flere endringer av prosjektet kommet frem til en totalløsning, som er blitt bedre for alle parter. Nå må det bli fred, sier Kielland.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar