Vil åpne Skredderløkka

Barnehager er som vanlig et sentralt tema, når Østensjø bydelsutvalg førstkommende mandag inviterer til nytt møte.

Østensjø: I tillegg til å bli oppdatert på de siste nyhetene innenfor prosjekt Full barnehagedekning, skal Østensjø bydelsutvalg (BU) også ta stilling til hvordan bydelen skal rekruttere pedagogisk personale til barnehagene, samt innføring av gratis kjernetid i barnehagene for minoritetsspråklige barn.

En sak om tjenesteanalyse for barnehagevirksomheten står også på sakskartet for møtet 13. november.

Forsinkelser

I møtedokumentene fremkommer det blant annet at det er varslet forsinkelser i Bakkehavn barnehage og den midlertidige barnehagen i Paal Bergsvei. Bakkehavn barnehage vil være innflytningsklar i januar 2007, mens sistnevnte forventes ferdigstilt medio desember i år. Opptak av barn vil foregå i november.

Bydelen maser ellers på Omsorgsbygg i forhold til de stadige forsinkelsene i Rønningjordet barnehage. På grunn av de dårlige fysiske forholdene i barnehagen ønsker de utredet midlertidige alternativer, og dette er nå lovet prioritert.

Nye prosjekter

I Mangelbergveien 11 har BU tidligere gitt sin tilslutning til boligbygging, men grunnet endrede behov ønsker bydelen nå å se på muligheten for å bygge en fire-avdelings barnehage på tomten istedenfor.

På eget initiativ har Omsorgsbygg utredet mulighetene for barnehage i tidligere Skredderløkka barnepark i Nøklevannsveien, rett bak kunstnerboligene. Tomten vil kunne romme en barnehage med seks avdelinger, og forutsatt at man får tak i egnede paviljonger vil en midlertidig barnehage kunne stå ferdig sommeren 2007.

Fordi bydelens behov for barnehageplasser i bølerdistriktet er sterkt redusert, vil bydelen se på muligheten for busstransport for lokale barn og samarbeid med andre bydeler. Barnehagen kan dessuten vurderes som midlertidig alternativ for Rønningjordet og Storgården barnehager.

Omstridte barnehager

Trygge barnehager skal nå fremme et planinitiativ for barnehage i Høyenhallparken, men siden det nå er avklart at tomten er kommunalt eiet og å anse som et friluftsområde, må det gjøres en vurdering av om det er ønskelig med privat eller kommunal driver. Om og når en eventuelt barnehage blir realisert er fortsatt usikkert, ifølge bydelens papirer. På grunn av ulike miljøtiltak på Ring 3 vil det sentrale barnehageprosjektet i Oslo om bydelen ønsker det vurdere mulighetene for at man kan rehabilitere Storgården barnehage istedenfor å flytte den, eventuelt sette opp et nytt spesialtilpasset bygg på tomten.

Annet nytt

Treskeveien barnehage har nå fått rammetillatelse, og det er forventet igangsettingstillatelse i løpet av kort tid. Forventet byggestart er satt til januar 2007, og med redusert byggetid er ny ferdigstillelsesdato august samme år. Barnehageplanene i Hellerudveien 86-90 er foreløpig usikre. Det samme gjelder Skullerudbakken 12, en mulig utvidelse av Mangleberget barnehage, samt en ubebygget tomt i Hjemliveien på Høyenhall og i Toftdahlsvei på Rognerud. Disse er under utredning av Omsorgsbygg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.