Gå til sidens hovedinnhold

Vil beskytte trærne

Venstre vil ha lovfestet vern av trær i den nye plan- og bygningsloven.

OSLO: Stortinget har den nye plan- og bygningsloven til behandling. I dag gir loven liten adgang til vern av trær. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Ola Elvestuen (V).

Renset for trær

I forbindelse med utbyggingsprosjekter blir tomter ofte renset for trær før utbygger sender inn søknad om rammetillatelse. Dermed slipper man problemet med å innpasse disse i byggeplanene. Store underjordiske garasjer medfører også at trærne forsvinner. Borettslag og private har fjernet trær både på egen og kommunal tomt i flere tilfeller.

Søknadspliktig

Kommunen trenger sterkere virkemidler for å beholde det grønne preget. Stortinget må utarbeide forslag slik at kommunen får større frihet til å sette strengere krav til felling av trær i bestemte områder. I spesielt viktige områder bør felling av trær være søknadspliktig. Dette ønsker vi nedfelt i den nye plan- og bygningsloven, sier Elvestuen.

Viktig for småhusområdene

Hvis ikke dette kommer fortsetter frustrasjonen over at store områder mister grøntpreget. Å få en slik bestemmelse er blant annet viktig for småhusområdene. Lokale folkevalgte bør kunne påvirke utviklingen i sitt område. En slik mulighet har vi ikke i dag. Forslaget fra de rød/grønne til plan- og bygningsloven legger ikke opp til dette. Det er avgjørende at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tar dette med i den nye loven, sier Elvestuen.

Verneverdige hus

Han mener også at det nå må komme bestemmelser med hensyn til å ivareta verneverdige hus.

Vi ser at mange spekulerer i forfall. Vi vet at bygg med vesentlige verneverdier er truet. Vi må få bestemmelser som ivaretar disse og som hindrer spekulasjon i forfall. Grunnlaget for dette må legges i Stortinget. De rød-grønne har ikke tatt hensyn til verneinteressene i sitt forslag, sier Elvestuen.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget