Vil bevare naturen

Oversikt over hvordan det aktuelle området er regulert i dag.

Oversikt over hvordan det aktuelle området er regulert i dag.

Naboene til Skredderløkka ønsker å omregulere hele skogområdet rundt kunstnerboligene.

Bøler: Skogområdene inntil kunstnerboligene er i dag regulert til boliger, parkeringshus, samt friareal. Naboene har nå gått sammen om et initiativ overfor Plan- og bygningsetaten, i forhold til å få omregulert alt til friluftsformål.

Del av Østmarka

- Hensikten er å omregulere et område mellom drabantbybebyggelsen på Bøler og markagrensen slik at reguleringsplanen reflekterer faktisk bruk av dette området de siste 63 år, nemlig at dette er en del av Østmarka, sier styreleder Håvard Johansen i Trolltun borettslag.

I forslaget henviser naboene til at de aktuelle områdene ligger på begge sider av den etablerte turveien rundt Nøklevann, at området er en av de aller viktigste innfallsportene til Østmarka og er svært mye brukt til friluftsformål året gjennom.

- Området inngår i et belte fra Østmarksetra via Haraløkka og Nøklevann til Rustadsaga og Skullerudstua. Dette området er et av de mest benyttede i hele oslomarka. Berørte borettslag, Østmarkas venner, Oslo og omegn friluftsråd og bydelens politikere har alle uttalt seg positivt til en omregulering, sier Johansen.

Nedbørsfelt

Store deler av den aktuelle tomten er innenfor nedbørsfeltgrensen for Nøklevann.

- Nøklevann sin status som reservedrikkevannskilde er dermed til hinder for utbygging, mener Johansen.

Han henviser også til Friluftsetatens "Sektorplan for friluftsliv for 2009-2012", der området er oppført som en del av "Friområdeprosjektet" med tanke på sikring av turvei og skogsområde.

Vil aktualisere vedtak

Johansen påpeker at Østensjø bydelsutvalg i 2007 enstemmig vedtok å undersøke muligheten for å omregulere området.

- Denne saken har ikke blitt fulgt opp av dem i det hele tatt. Vi håper med vårt initiativ å få saken aktualisert igjen, sier Johansen.

Han synes det er frustrerende at det er så mye frem og tilbake i denne saken.

- Vi håper bydelsutvalget nå vil holde det de har sagt tidligere om at de ønsker området omregulert til friområde, sier han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Nyheter

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag