Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge ut Rolf Wickstrømsvei

Eier vil bygge ut Rolf Wickstrømsvei 15. Det vil bety en forverring av trafikksituasjonen, sier et enstemmig bydelsutvalg.

Nydalen: Bydelen har mottatt planinnspill for Rolf Wickstrømsvei 15. Bygget huser i dag kontorlokaler og øvingslokaler for Den Norske Opera/Nasjonal-balletten. Eier av bygget - Aberdeen Property Investors - ønsker å omregulere eiendommen i hht. dagens bruk, samt legge til rette for videre utvikling av eiendommen.
Eksisterende bebyggelse i Rolf Wickstrømsvei 15 er i overkant av 10.000 m2 (BTA.). Eier ønsker å utvide til 13.000 m2 (BTA.). Ifølge plan- og bygningsetaten er utvidelsesmulighetene som ligger i planinitiativet i konflikt med regulert byggegrense, og veilovens og jernbanelovens avstandbestemmelser. Statens vegvesen har uttrykt bekymring med hensyn til trafikksituasjonen ved utkjøring til Sandakerveien.
Ifølge sjef i oppvekstavdelingen, Preben Winger - deler bydelen vegvesenets bekymringer.
Sandakerveien er en av hovedatkomstene til Nydalen. Området er allerede trangt og uoversiktlig. Ytterligere ut- og innkjøring fra Rolf Wickstørmsvei vil medføre en forverring av situasjonen. Det gjelder så vel fotgjengere/skolebarn som biltrafikken til og fra Nydalen. Før nye byggerier settes i gang presiserer et enstemmig bydelsutvalg at vel gjennomtenkte og fremtidsrettede trafikkløsninger må på plass, og uansett koordineres med bygging av nytt Nydalenkryss, sier Winger.
Han viser til erfaring fra bygging av Schibsted trykkeri og hybelmuren i Gunnar Scheldrups vei 13, tilsier at bygninger som bygges inntil Ringveien og jernbanen vil gi merkbare endringer i støybildet for eksisterende boliger.
Derfor er det i utgangspunktet uakseptabelt å godkjenne bebyggelse som gir en forverring av støybelastningen for allerede utsatte boliger, sier Winger.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk