Gå til sidens hovedinnhold

Vil få vite konsekvensene

Når bydelsutvalget på Søndre Nordstrand i kveld skal se på budsjettkutt, vil de sette spesielt fokus på konsekvensene for fritidssektoren.

Søndre Nordstrand: Da arbeidsutvalget sist torsdag tok for seg budsjettjusteringen (kutt), ble de enige om å be administrasjonen legge frem en detaljert oversikt over konsekvensene ved det foreslåtte kuttet på fritidssektoren.

Også ungdomsrådet har uttrykt bekymring. Der mener de at ungdomstilbud må prioriteres i en bydel som Søndre Nordstrand som har såpass høye utgifter til barnevern. "Et kutt i fritidstilbudet til ungdom vil ikke kunne hjelpe barnevernsbudsjettet på sikt, snarere tvert imot vil dette medføre at utgiftene vil øke" heter det i ungdomsrådets uttalelse. De ønsker derfor at ungdomstiltak blir prioritert. "Å kutte midlene til fritidssektoren for å inndekke merforbruk vil på sikt kunne øke utgiften til barnevernet" heter det i ungdomsrådets innstilling.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021