Vil flytte elever til andre skoler

FAU-leder ved Stenbråten skole Christian Åkre synes ikke Aziz Rehmans forslag om å slå sammen Mortensrud og Stenbråten skole er godt nok.

Mortensrud: På kort sikt får man en skole med 70 % innvandrere og da en skole med 800 elever istedenfor to med 400 elever hver, sier Christian Åkre. Han er FAU-leder ved Stenbråten skole og reagerer på forslaget fra FAU-leder Rehman på naboskolen.

Jeg tror bare man får en stor skole hvor man kommer opp i samme uføre igjen.

Bussing

Åkre mener at ingen skoler bør ha mer enn 50 prosent minoritetsspråklige elever og viser til at også Stenbråten skole opplever en økende andel innvandrerelever. I dag har Mortensrud skole 95 prosent fremmedspråklige mens naboskolen Stenbråten har en andel på rundt 40 prosent minoritetsspråklige.

Det er helt klart ikke gunstig hverken læremessig eller med tanke på integrering, mener Åkre. FAU-lederen mener det eneste reelle alternativet er at elever flyttes til andre nærliggende skoler med lav andel minoritetsspråklige elever.

Hvis jeg hadde vært innvandrerforelder ville jeg ønsket at barna ble integrert. Da ville jeg vurdert å flytte barna til en skole med færre innvandrere, sier han og legger til at han synes "bussing" er et negativt ladet ord, men den eneste løsningen i dette tilfellet.

Det er jo uansett ikke snakk om å "busse" elever til Smestad. Det er andre alternativer både i denne bydelen og nabobydelen Nordstrand, forklarer han.

Dårlig planlegging

Tobarnsfaren Åkre mener det er helt naturlig at elevmassen har blitt som den har blitt.

Stenbråten er bygd tett opptil eneboligstrøket Mortensrudgrenda mens Mortensrud skole ligger i blokkbebyggelsen hvor det bor veldig mange innvandrere, sier han. Åkre mener også at elevmassen på en skole bør gjenspeile befolkningen i nærmiljøet, men synes det er svært uheldig når andelen fremmedspråklige tipper over 50 prosent.

Det er mange barn med innvandrerbakgrunn som gjør det dårligere i norsk. Byrådssekretær Smedal drar alltid fram eksempelet med Vahl skole som gjør det så bra i norsk, men det ingen får vite er at Vahl skole får tilført masse ekstra indre øst-midler. Da er det ikke så rart at de scorer høyt, sier Åkre.

Forståelse

Jeg har stor forståelse for problemene og utfordringene på Mortensrud. Det er jo det samme nærmiljøet. Elevene både fra Stenbråten og Mortensrud møtes jo når de begynner på Lofsrud ungdomsskole, sier Åkre. Han mener det er på tide at politikerne er villige til å forholde seg til den skjeve elevsammensetningen som et problem.

Barna går glipp av norsk språkopplæring. Mange innvandrerbarn går ikke i barnehage eller på SFO og da kommer man skjevt ut, sier Åkre

Mortensrudfaren mener man må tilføre skolene mer ressurser slik at man kan se på på mulighetene for å fordele elevene på andre skoler.

Her må man løfte det opp på et høyere plan og se at dette ikke er god integreringspolitikk, sier han bestemt.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.