Vil forkaste hele studentutbyggings-forslaget

NEI: Primært sier Nordre Aker Frp nei til flere studentboliger på Kringsjå, her varamedlem Arne Østreng til v. og Hans Aanesen. Foto: Arkiv/Karl Andreas Kjelstrup

NEI: Primært sier Nordre Aker Frp nei til flere studentboliger på Kringsjå, her varamedlem Arne Østreng til v. og Hans Aanesen. Foto: Arkiv/Karl Andreas Kjelstrup

"Skal vi som politiske representanter fortone oss som “museums”voktere av et utdatert og foreldet utdannelsessystem?"

NORDRE AKER: Flertallet av bydelspolitikerne sier ja til en utbygging av Kringsjå studentby, med noen justeringer. Frp derimot, foreslo primært å forkaste hele forslaget.

Vil behovet endres drastisk?

Fra sakspapirene heter det blant annet "...Prinsipielt bør man se på om behovet for hybler i fremtiden vil endres drastisk som følge av en endret utdannelsesstruktur. NHO har jo også tatt for seg dagens “mastersyke” og etterspør en bedre tilpasning av utdannelse til hva næringslivet og samfunnet har behov for...." skriver lokalleder Hans Chr. Aanesen og Frp i sakspapirene, og viser til flere eksempler fra NHO.

Les også: Den nye Friluftsstudentbyen på Kringsjå

Videre stiller FrP følgende spørsmål i forbindelse med saksbehandlingen;

"Museums voktere"

"...Skal vi som politiske representanter fortone oss som “museums”voktere av et utdatert og foreldet utdannelsessystem ?

Skal Norge være en fristat for gratis utdanning på norske skattebetaleres bekostning for utenlandske studenter eller skal disse midler benyttes til norske studenter med mer næringstilpasset utdannelse?

Skal utenlandske studenter ha fortrinn fremfor norske studenter?..."

Det ble også vist til sak i media om hvorfor utlendinger studerer i Norge, og prioriteringsvilkårene for tildeling av studentbolig.

Aanesen og Frp foreslo primært følgende vedtak:

"Med utgangspunkt i disse faktaopplysninger vil Nordre Aker FrP foreslå at Bydelsutvalget forkaster PBE´s nåværende planer om storstilt utbygging av Kringsjå studentby."

Venstre, Ap, H og SV enige

Leder av miljø, plan- og samferdselskomité i bydelen, og nestleder i bydelsutvalget (BU), Erik B. Skei (V) kunne derimot fortelle følgende til avisen etter bydelsutvalgsmøte.

– Bydelsutvalget er positive til en videre utvikling av Kringsjå studentby, og støtter hovedgrepet i planen om utvikling av en friluftstudentby, med vekt på grønne uteoppholdsareal som bindes sammen av en gjennomgående gangforbindelse. Men utvalget er kritisk til å bygge høyt og tett mot Sognsveien, og vi går for en forskyvning mot vest og sentrum av planområdet, refererer Skei fra BU-møtet forrige torsdag.

På denne måten ser Skei for seg at byggehøydene i øst kan reduseres, og bygningsmassen langs veien brytes opp, slik at det ikke oppleves som en mur ut mot Sognsveien.

– I tillegg ber BU om at man i samsvar med plan- og bygningsetatens alternative forslag sikrer større uteområde i nordvest, og legger viktige servicefunksjoner ut mot Sognsveien, forteller Skei.

Venstre, SV, Ap og H (med 1 representant) ga flertallsvedtak om tilbakemeldingene til Plan- og bygningsetaten.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.