Gå til sidens hovedinnhold

Vil forvandle Bryn senter

Bryn senter kan bli utvidet med over hundre boliger på et lokk over butikkene, barnehage og nybygg på opptil syv etasjer mot Ringveien.

BRYN: Planene for utbygging av Bryn senter skal snart ut på høring. Blir det som eierne ønsker vil kjøpesenteret ikke være til å kjenne igjen etterpå.

– Målsetningen er først og fremst å gjøre senteret enda mer attraktivt for eksisterende kunder og beboere i nærområdet. Vi tror at dette vil minke handelslekkasjen til større sentre, sier eiendomssjef Vegard Netland Martinsen i Schage Eiendom AS.

Medisin- og helsekonseptet skal fortsatt være en viktig del av tilbudet på Bryn. Boliger blir et nytt satsningsområde.

Se skisser av det planlagte prosjektet ved å klikke på hovedbildet. Utbygger gjør oppmerksom på at det kun er foreløpige skisser og at fasader og uttrykk kan bli endret.

LES OGSÅ: Vil rive alt og bygge nytt på Oppsal senter

Lokk med boliger

Det foreslås å utvide dagens senter utover parkeringsplassen, med et lokk på toppen.

Forretningsdelen under lokket skal være i tre etasjer. Oppå lokket foreslås det 105 boliger, fordelt på blokker i tre til seks etasjer. På lokket vil det også bli utendørs fellesarealer.

De delene av dagens senter som stikker opp over det planlagte lokket vil bli revet.

Utbyggingsforslaget inneholder også en barnehage med fire avdelinger og utearealer mot skråningen i øst.

LES OGSÅ: Her vil McDonalds ha ny restaurant

Skjerm mot Ringveien

Mot Ringveien foreslås det en langstrakt bebyggelse på opptil syv etasjer. Nybyggene her kan gi plass til flere boliger, kontorer og service.

– Skjermbebyggelsen vil gi vesentlig reduserte støyforhold i området og det vil etableres hyggelige og offentlige tilgjengelige torv og plasser oppå og rundt senteret, sier Martinsen.

Det vil etableres serveringssteder i forbindelse med disse plassene, som også vil kunne benyttes utenom senterets åpningstider.

– Dette vil gi området et stort løft for beboerne i området og brukerne av senteret, sier Martinsen.

LES OGSÅ: Vil bygge ut Bryn senter

Ny rundkjøring

Utbygger foreslår hovedadkomst fra en ny rundkjøring og et nytt offentlig torg ved svingen i Østensjøveien.

Det legges opp til rundt tusen parkeringsplasser, hovedsaklig under terreng, samt 470 sykkelparkeringsplasser.

Statens vegvesen har varslet innsigelser mot prosjektet, blant annet fordi de mener utnyttelsen er for høy og at området ikke vil tåle trafikkbelastningen.

Vil bevare Hamsun-eika

Utbygger skriver i planforslaget at de har vært opptatt av grøntarealer og samspill med hageanlegget til den verneverdige naboeiendommen Christinedal.

Her bodde fabrikkeier, kunsthistoriker og riksantikvar Harry Fett i sin tid.

De foreslår imidlertid å heve den delen av Harry Fetts vei som går mellom Christinedal og kjøpesenteret, men de vil bevare den gamle eika på området.

Eika går under navnet Hamsun-eika fordi den ble plantet der på Knut Hamsuns 60-årsdag i 1919.

Selv om eika skal bevares har Byantikvaren varslet innsigelser, fordi de mener planforslaget vil føre til for store inngrep i forhold til de kulturhistoriske verdiene på Christinedal.

Byantikvaren vil bevare denne delen av området som den er.

LES OGSÅ: Nå fredes Christinedal på Bryn

Ikke gangbro

Utbyggingen av Bryn senter har vært varslet helt siden 2007, men det er et revidert forslag som nå skal til offentlig ettersyn.

Utbygger har blant annet gått bort fra forslaget om en gangbro over Ringveien bort til Høyenhall t-banestasjon.

– Når det gjelder fremdrift er det foreløpig for mange usikkerhetsmomenter til å si noe bestemt, annet en at vi har en målsetning om byggestart i 2015, sier Martinsen på vegne av Schage Eiendom.

LES OGSÅ:

Vil ha bekk og turvei ved Bryn Senter

Frykter nedleggelse av Manglerud bad

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk