*Nettavisen* Nyheter.

Vil ha butikk i førsteetasje

Parkeringshuset i Bølerlia 73 b ønskes omregulert med tanke på å etablere dagligvarebutikk i førsteetasje. Foto: Nina Schyberg Olsen

Bølerlia 73 b ønskes delvis omregulert til butikk. Nå er saken ute til offentlig ettersyn.

Klikk på bildet for å forstørre.

På Plan- og bygningsetatens nettsider kan du lese alle papirene til reguleringssaken og blant annet se forslagstillers planskisse over utearealer med parkering og adkomst.

BØLER: For et års tid siden ble det varslet oppstart av reguleringsarbeid for parkeringshuset i Bølerlia 73, med tanke på å etablere dagligvarebutikk i førsteetasje.

Nå er forslag til detaljregulering lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 18. august 2010.

Butikk i førsteetasje

Eiendommen foreslås omregulert fra fellesområde/parkeringshus til forretning/lager kombinert med parkeringshus.

Det er snakk om å gjøre om førsteetasje til butikk med tilhørende parkeringsplasser, mens andre- og tredjeetasje beholdes som i dag.

Lokale protester

Det har tidligere kommet inn mange lokale protester på forslaget om butikk i Bølerlia 73 b, blant annet fra Nøklevann skole og barnehagene på nabotomtene, samt fra bydelen/bydelsutvalget.

Gjennomgangstemaet i uttalelsene er de trafikale forholdene. Det påpekes blant annet at hundrevis av barn passerer parkeringshuset og innkjøringen til dette hver dag, at Bølerlia allerede er trafikk- og parkeringsmessig overbelastet, samt uoversiktlig.

Det påpekes at det ikke er behov for flere dagligvarebutikker i nærmiljøet, og frykten for økt trafikk og de konsekvenser det måtte medføre er stor.

Kan føre til mindre trafikk

Forslagstillers svar på trafikkbekymringene er at de har forståelse for dette, og at de vil følge Samferdselsetatens retningslinjer og en trafikkonsulents rapport angående dette punktet.

Disse anbefaler endringer med hensyn til fortau og avkjørselsgeometri, samt skilting som gjør at butikken skal kunne etableres med tilfredstillende trafikksikkerhet.

Forslagstiller mener forøvrig at den nye butikkens kundegrunnlag antas å være begrenset til tilliggende boliger på Bøler, og at den derfor ikke vil generere mer trafikk til området, men heller endre det etablerte kjøremønsteret.

"En del av beboerne i nærområdet vil antagelig bytte butikk hvor de gjør sine daglige innkjøp. Dette kan like gjerne føre til mindre lokal trafikk, eventuelt kortere turer" heter det i sakspapirene.

Ønsker du å lese hele reguleringsforslaget, kan du klikke her, og dermed gå inn på Plan- og bygningsetatens nettside.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.