Vil ha gratis aktivitetsskole

NYTT SKOLEÅR: Rektor Leif Arne Eggen på Mortensrud skole mener gratis ativitetsskole vil gi et bedre grunnlag for norskopplæringen.

NYTT SKOLEÅR: Rektor Leif Arne Eggen på Mortensrud skole mener gratis ativitetsskole vil gi et bedre grunnlag for norskopplæringen. Foto: FOTO: ØYSTEIN DAHL JOHANSEN

Rektor Leif Arne Eggen leder Osloskolen med høyest minoritetsandel. Nå ønsker han seg gratis aktivitetsskole for å legge bedre til rette for norskopplæring.

MORTENSRUD: – Man snakker om minoritetsspråklig som en enhetlig gruppe, men det er veldig forskjellige og lite ensartet, sier rektor Leif Arne Eggen på Mortensrud skole.

Del på Facebook

På Mortensrud skole havner 97 prosent av elevene i kategorien «Elever med annet morsmål enn norsk og samisk».

Dette tallet slås hvert år stort opp i media og brukes som utgangspunkt for debatter om gettoisering, bussing av minoritetselever og så videre.

– Ut fra statistikken har vi 97 prosent elever med annet morsmål enn norsk. Men elever som har en norsk forelder og en utenlandsk havner også i denne kategorien og blir da minoritetsspråklig, sier Eggen.

Eggen mener antall elever med vedtak om særskilt norskopplæring er mer talende. Mortensrud skole ligger høyt også her. 86 % av elevene går på ulike typer særskilt norskopplæring. For noen skoler er avviket mellom antall elever med minoritetsspråk og elever som har behov for særskilt norskopplæring nesten 30 prosent (se faktaboks).

Bedring på nasjonale prøver

– Mitt fokus er å hele tiden lage en best mulig skole for de elevene som går på Mortensrud.

På nasjonale prøver har skolen ligger under gjennomsnittet, men rektor ser lys i tunnelen.

– Vi har sett en kraftig forbedring på kartleggingsprøvene. Dette skyldes at vi gjør mye riktig. Vi har fantastisk flotte unger og vi må ta den enkelte elev og løfte dem så godt vi kan. På ungdomsskolen har vi elever som er blant de beste og så har vi noen som sliter, sier Eggen.

Gratis aktivitetsskole

For best mulig språklæring mener Leif Arne Eggen at det er viktig at barna går i barnehagen. Han har også en annen kjepphest: nemlig gratis aktivitetsskole

– Vi har cirka 25 prosent deltakelse, mens andre skoler har langt mer. En del foreldre som er hjemmeværende sender ikke barna sine på aktivitetsskolen. Jeg tror pris er en veldig viktig årsak til dette, sier han.

Etter at aktivitetsskolen ble overført til skolen er det ikke bare lek, men også læring, gjennom leksehjelp og alternative læringsformer.

– Læringstrykket er sterkt. Det å kunne utjevne forskjeller blir enda vanskeligere. De får ikke den hjelpen de trenger, sier Eggen.

– Vi er avhengig av et godt samarbeid med de foresatte. Alle foreldre ønsker det beste for sine barn, sier han.

Utfordringen er at en del foreldre selv er dårlig i norsk. Da får elevene trent seg på norsk i fem, seks timer mens de er på skolen, og så går resten av dagen på morsmålet.

– Vi må se på hvordan vi da kan kompensere, veilede og hjelpe foreldre til å kunne hjelpe barna sine, sier Eggen.

Skullerud voksenopplæring har med Oslo Sør-midler og samarbeid med Mortensrud skole arrangert foreldreskole. Men pengestøtten har tørket inn og dermed ble det slutt på denne.

– Det var veldig positivt, vi har dessverre ikke kapasitet til å drive den alene, vårt oppdrag er å undervise ungene, men vi ser at ved å undervise foreldrene lærer barna mer. Det er også viktig for integreringen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.