Vil ha rundkjøring her

RUNDKJØRING: Lokalpolitikerne er i sitt høringsutkast til trafikkplan for Søndre Nordstrand, helt tydelige på at de ønsker rundkjøring i krysset Helga Vaneks vei og Mortensrudveien. Her blir det mye trafikk fremover med Mortensrud kirke og bygging av distriktspsykiatrisk senter, et katolsk senter og 200 nye leiligheter. Foto: Aina Moberg

RUNDKJØRING: Lokalpolitikerne er i sitt høringsutkast til trafikkplan for Søndre Nordstrand, helt tydelige på at de ønsker rundkjøring i krysset Helga Vaneks vei og Mortensrudveien. Her blir det mye trafikk fremover med Mortensrud kirke og bygging av distriktspsykiatrisk senter, et katolsk senter og 200 nye leiligheter. Foto: Aina Moberg

I to år har politikerne jobbet med innspill og tanker om den fremtidige trafikksituasjonen i Søndre Nordstrand. Nå presenteres forslaget til en ny trafikkplan.

SLIMEVEIen/LJABRUVEIEN: Her ønsker man seg både rundkjøring og fortau langs hele Slimeveien. Foto: Aina Moberg

SØNDRE NORDSTRAND: Det er bydelens miljø- og tekniske komité som har stått for jobben. På torsdagens møte i bydelsutvalget (BU) legger de frem sitt høringsutkast.


Planen tar for seg dagens situasjon, planer og utviklingstrekk som har og vil få betydning for trafikksituasjonen i bydelen.

Det er egne kapittel som tar for seg veisystem, gang- og sykkelveier, kollektivtransport, parkering og universell utforming. Det blir sett spesifikt på trafikksituasjonen i områdene rundt Holmlia, Hauketo og Prinsdal, Bjørndal, Mortensrud/Lofsrud, Dal/Brenna og Klemetsrud, og Gjersrud-Stensrud.

Ny høring, så til bystyret

Det er innhentet innspill fra innbyggere i alle disse delområdene, politikere, skoler, organisasjoner, boligsammenslutninger og velforeninger.

Det er også avholdt møter med bydel Nordstrand og Østensjø og Oppegård og Ski kommuner.

Alle disse får nå muligheten til å komme med videre innspill innen høringsfristen på seks uker. Da skal trafikkplanen spikres og sendes bystyret for videre behandling.

Til det nåværende utkastet for trafikkplan legges det ved innspill fra 60 forskjellige hold. Responsen for å komme med forslag til trafikkløsninger har altså vært god.

I sitt høringsutkast skriver lokalpolitikerne at forslagene har bidratt til at bydelen nå har en god oversikt over trafikale utfordringer og forslag til løsninger.

Innspillene er ikke tatt inn i planen, men vedlagt som et godt utgangspunkt for videre oppfølging.

Trafikkplanen finner du her.

Innspillene finner du her.

Andre BU-saker

Blant andre saker på agendaen under torsdagens BU-møte, kan nevnes bydelens årsregnskap fra 2013, et planforslag til offentlig ettersyn angående Åsland riggområde for Follobanen, forlengelse av Oslo Sør-satsingen, nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og diverse tilsyns- og orienteringssaker.

Si din mening

Møtet i bydelsutvalget starter klokken 19.00 i bydelens lokaler i Rosenholmveien 22. Møtet starter med Åpen halvtime. Her kan du fortelle politikerne om det du er opptatt av i bydel Søndre Nordstrand.

LES FLERE SAKER FRA BYDEL SØNDRE NORDSTRAND HER:

Konkurranseutsetting av barnehager klages inn for Fylkesmannen

Vil ikke være prøvekaniner

Krever gangfelt og parkeringskilt i Lofsrudhøgda

Responstiden for ambulansene er for dårlig

Klagen avvist, ja til moské

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag