*Nettavisen* Nyheter.

Vil ha strengere lover

Etter rasulykken i Trondheimsveien i januar ønsker Plan- og bygningsetaten nå å styrke regelverket for å sikre bygninger.

OSLO INDRE ØST: Det har vært en del uklarheter om ansvar og plikter, og om dagens regler er gode nok, sier direktør i Plan- og bygningsetaten (PBE), Ellen S. de Vibe.
På etatens hjemmeside skriver direktøren at kommunen nå vil gå gjennom "verstingene" av bygg i Oslo, for å vurdere hva kommunen kan gjøre for å sikre dem forsvarlig.

Gårdeier ansvarlig

Plan- og bygningsloven paragraf 89 pålegger eier av eksisterende byggverk et selvstendig ansvar for at bygget og dets innstallasjoner til enhver tid er i en slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom. Med andre ord har gårdeier plikt til å igangsette de tiltak som er nødvendig for å sikre bygget.
Imidlertid er PBE gitt i oppgave å påse at gårdeierne følger opp sitt ansvar. I Østkantavisa i dag sier informasjonsrådgiver i PBE, Atle Jan Larsen at etaten har fått mange tips om gårder som bør sikres etter rasulykken i Trondheimsveien.
Dersom naboer tipser oss om slike tilfeller vil vi vurdere hvert enkelt tilfelle og eventuelt dra på befaring av stedet, sier han.
Dersom etaten finner at gårdeier har forsømt sine plikter, kan kommunen pålegge sikring, slik det nå er gjort i nabogården til der rasulykken fant sted i januar.

Plan for dårlig sikring

I lys av ulykken i Trondheimsveien ønsker imidlertid PBE nå å se nærmere på sine tilsynsrutiner for å forebygge at liknende ulykker skal skje i fremtiden. Ellen S. de Vibe skriver på etatens hjemmeside at kommunen kjenner til 10-20 "verstinger", som de nå ønsker å gjøre noe med. I et eget prosjekt skal PBE foreta en fornyet vurdering av hva kommunen kan gjøre for å sikre disse byggene. I et nytt lovforslag har imidlertid kommunen bedt departementet om å se på muligheten for å gi pålegg om reparasjoner og oppgradering av bebyggelsen, og ikke bare sikring.
Imidlertid innrømmer de Vibe at det til syvende og sist vil være opp til gårdeier om en bygning blir sikret forsvarlig.
Uansett hvor godt et regelverk er, er det dessverre ikke mulig å reservere seg mot dem som ikke viser evne eller vilje til å følge reglene eller de pålegg som kommunen gir, sier hun.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag