*Nettavisen* Nyheter.

Vil ha trygghet og forutsigbarhet

Tre treffsteder for psykisk syke i Østensjø skal samles til ett. Bjørn Magne Henriksen frykter mange vil slutte å bruke treffstedene hvis de blir samlet i Abildsø seniorsenter.

ØSTENSJØ: Vi håper at politikerne vil lytte til brukernes ønsker. Hvis ikke blir den lovpålagte brukermedvirkningen bare et meningsløst spill for galleriet, sier Bjørn Magne Henriksen.
Han er selv bruker av treff- og aktivitetshusene i bydel Østensjø og snakker på vegne av mange andre bekymrede brukerne .

Alltid åpent

Bydelen har i dag tre treffsteder for mennesker mellom 18 og 70 år som har, eller har hatt, psykiske lidelser.
De tre stedene er Loftet på Oppsal, Treffet på Skullerud og Multehaug på Abildsø. Treff- og aktivitetshusene skal være et fristed som gir mulighet til økt livskvalitet gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Det er i dag to ansatte på disse tre stedene.
Nå skal bydelsutvalget (BU) avgjøre hva som skal skje med treffstedene. Det ses som hensiktsmessig å samle alle aktiviteter og ansatte på ett sted. Slik kan det alltid være åpent og dette skaper mer forutsigbarhet og trygghet for brukerne.
Personer med psykiske problemer og lidelser trenger forutsigbarhet, å ha begge ansatt på ett sted vil gjøre det mindre sårbart. Da vil vi alltid ha en plass å gå, sier Bjørn Magne Henriksen.

Strid om sted

BU skal avgjøre hvor et slikt treffsted skal lokaliseres. Bydelsdirektøren har foreslått å legge det til andre etasje på Abildsø seniorsenter. Bjørn Magne Henriksen og andre brukere mener dette stedet er uegnet. De ønsker seg heller til den gamle rektorboligen ved Østensjø skole som også har vært fremmet som alternativ.

Seniorsenteret på Abildsø vil gi oss en følelse av å sitte på utstilling. Skolen har vinduer ut mot hagen og det går en veldig trafikkert vei forbi. Dessuten er det veldig dårlig med parkeringsplasser der, påpeker Bjørn Magne Henriksen.

Det har tidligere vært snakk om å etablere en barnehage i den gamle rektorboligen, men det har bydelen slått fra seg. Undervisningsbygg, som eier huset, har sagt seg villige til å pusse opp mot en husleie på 250 000 kroner.

Vi ønsker et hus for oss selv. Dette gir større trygghet. Det å ha et eget hus som vi kan få en personlig tilknytning til, uten at vi må dele det med andre, er et sterkt ønske fra mange brukere, sier Bjørn Magne Henriksen.

I forrige uke ble det gjennomført en brukerundersøkelse på treff- og aktivitetshusene i Østensjø. Så godt som alle var klare på at de ikke ønsker seg til Abildsø seniorsenter.

Finansiering

Mange av brukerne har stilt spørsmål ved finansieringen av et nytt treffsted.
De er nå redde for at øremerkete psykiatrimidler skal gå med til å finansiere seniorsenteret på Abildsø.
Vi de ha oss inn på Abildsø for å berge eldresenteret?, spør Bjørn Magne Henriksen seg.
De har stilt spørsmålet flere ganger til bydelen, men har ikke fått noe fornuftig svar. Nå venter brukerne i spenning på avgjørelsen i BU. Noen av dem vil trolig møte i åpen halvtime for å legge fram saken sin.
Jeg bruker det jeg har av overskudd på å bli hørt, mange av brukerne tror toget allerede er gått. Hvis treffstedet legges til Abildsø seniorsenter er jeg redd for at mange vil slutte å bruke stedet, sier Bjørn Magne Henriksen.

Bydelsutvalget har saken på sakskartet for mandagens møte. Da Nordstrands Blad gikk i trykken var det likevel usikkerhet om saken skal avgjøres på mandag, eller om den blir utsatt til et senere møte.
Bjørn Magne Henriksen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag