*Nettavisen* Nyheter.

Vil ha vikingskipene ved Middelalderparken

Egil Mikkelsen, direktør ved Kulturhistorisk museum, la onsdag 7. januar fram sine visjoner for et nytt museumsbygg tilknyttet Middelalder- parken. Mikkelsen ønsker også å flytte vikingskipene fra Bygdøy til nybygget i Bjørvika-området.

GAMLE OSLO: Vikingskipene vil etter visjonen bli en del av det nye bygget til Kulturhistorisk museum, som etter reguleringsplanen for Bjørvika kan bli plassert i Gamlebyen. Tilgjengelighet og synlighet i bybildet er viktige faktorer for plasseringen, da museet antageligvis vil bli Norges best besøkte.
Kulturhistorisk museum er nå plassert i åtte-ni forskjellige bygninger og magasiner. Ønsket nå er å få samlet alt under ett tak, deriblant vikingskipene. Spørsmålet er om skipene vil tåle frakten, sier Mikkelsen.
Plassmangel En konsekvensutredning i forbindelse med museumsplanene ble diskutert på et åpent møte i Gamlebyen skoles aula. Et sentralt spørsmål er plasseringen og omfanget på Kulturhistorisk museum i forhold til Middelalderparken.
Reguleringsplanen muliggjør museum på begge sider av Bispegata. Det ene alternativet er at museet samles i begyggelse nord for gaten, og ikke i direkte tilknytning til parken. Det andre alternativet er en delt løsning, der museet plasseres i bebyggelse på syd- og nordsiden.
Vi har overfylte magasiner, og de lokalene vi har idag er ikke egnet for det vi bruker dem til. Det er ikke forsvarlig å fortsette å oppevare samlingene her, sier Mikkelsen.
Riksrevisjonen har avdekket manglende mulighet til oppbevaring og sikring, og skrev i en rapport at dette ikke kan rettes på uten at det foretas betydelige investeringer i bygningsmassen.
Vi har et effektmål om å bli en sentral forskningsarena, og det fremste visningsstedet for internasjonale kulturhistoriske utstillinger. Vi vil skape et levende og aktivt kulturbygg i Bjørvika, sier Mikkelsen.
Arena for kulturforståelse
Vi vil også skape forståelse og respekt for egne og andres kulturer med utgangspunkt i kunnskap og samlinger, understreker museumsdirektøren.
Vikingtida var en del av middelalderen, og Gamlebyen var det stedet der byen vokste fram, sier han videre.
I kulturhistorisk museum kan man allerede finne den eneste større samlingen av antikviteter fra Middelhavslandene, den største samlingen av arkeologiske funn fra norsk forhistorie og den største etnografiske samlingen i landet. De historiske ruinene, sammen med et nytt museum, skal etter visjonene framstå som et attraktivt område for byen og landets befolkning.
"Huset for hele verden og alle tider" er mottoet for det nye museet. Vi er opptatt av kulturforståelse som visjon, og mangfold som rettesnor, sier Mikkelsen i sitt innlegg på informasjonsmøtet.
Vi vil være en sentral arena der vi kan fremme kulturforståelse. Museet inneholder store samlinger fra alle verdensdeler, og nøkkelen til god forståelse ligger i disse samlingene, sier han.
Bekymret
Til stede på informasjonsmøtet var også Statsbygg, som har satt igang planarbeidet, representanter fra bydelen, og flere av bydelens foreninger. Tankene om det nye bygget i Middelalderparken er delte, og noen er bekymret over dets størrelse, plassering og arkitektur.
Jeg ønsker museet velkommen, men mener bygget må underkaste seg middelalderens formspråk og størrelser, sier Leif Gjerland, initiativtaker og koordinator i Alliansen Ærbødig bruk.
Det er viktig å forstå hvordan dette sjeldne byrommet har vært, understreker han.
Oslo Byes vel, Fortidsminneforeningen, Gamlebyen historielag og Stiftelsen Oslo Middelalderfestival er fire av de tilsammen syv foreningene som gikk sammen om å danne Ærbødig Bruk i arbeidet for å bevare Oslos Middelalderby, og dets kulturelle og historiske verdier.
Middelalderbyen har kraftige og spennende historiske verdier som formidler nok i seg selv, og vi føler at et helt nytt og moderne bygg vil ødelegge området, sier Gjerland.
Gjerland stiller også spørsmål ved flyttingen av vikingskipene, og vil vite hva planen er hvis det viser seg at skipene ikke tåler frakten.
Han forteller videre at han ikke forstår hvorfor skipene er vurdert flyttet.
Vi trenger ikke bruke penger og ressurser på å flytte skipene, når de ligger i flotte lokaler med bra beliggenhet på Bygdøy, sier han.
Som sagt, jeg ønsker museet velkommen på andre siden av Bispegata, og det vil der utgjøre en bra kontrast til Middelalderparkens kulturminner. Det jeg er bekymret over er dets plassering, uttrykk og volum, sier han.
Sparer grøntarealene
Seniorrådgiver i Statsbygg Anne Kindt understreker at Kulturhistorisk museum ikke skal beslaglegge grøntarealene i parken.
Vi har fått tilbakemeldinger på at folk i bydelen er bekymret for grøntarealene, og er redde for at det nye bygget skal ta opp plassen. Dette skjønner jeg, og vil understreke at utbyggingen ikke vil gå ut over dette, sier Kindt.
De fleste beboerne er positive til planene, og gleder seg til bygget kommer, hevder seniorrådgiveren.
Vi har også blitt enige om at et moderne bygg er det som er best egnet og vil integreres best med de historiske minnene i parken, sier Kindt.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.