Gå til sidens hovedinnhold

Vil ikke ha et illeluktende anlegg

Om det blir slik at et biobrenselanlegg plasseres på Lofsrud, vil vi ikke ha et illeluktende anlegg og et skjemmende fabrikkbygg.

Lofsrud: Dette sier Liv Jorunn Eriksen (SV) som sitter i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand.

BU har gått sterkt imot det planlagte anlegget som skal produserer biobrensel, og har gitt klart uttrykk for at de ikke vil at Lofsrud gård må gi fra seg sitt opparbeidede anlegg til fordel for varmeanlegget.

Aldri har vel byrådet fremmet en sak så fort for bystyret etter høring i bydelsutvalget, sier Eriksen. Når et vedtak er gjort i bystyret, og et byråd allerede har planene klare, er det lite bydelspolitikere kan gjøre, bortsett fra å prøve å redusere ulempene i egen bydel.

Annet område

Bydelsutvalget har i sitt vedtak om biobrenselanlegget satt størst fokus på å redusere ulempene for den allerede byggeklare ridehallen på Lofsrud. Bydelsutvalgets vedtak sa klart at biobrenselanlegget måtte ligge på sørsiden og ikke nordsiden av det eksisterende Klemetsrudsanlegget.

For oss er det flere grunner til at biobrenselanleggets plassering må ligge på sørsiden av eksisterende forbrenningsanlegg. Et biobrenselanlegg på nordsiden vil ligge

for nær Lofsrud gård og friområdene rundt denne.

for nær idrettsanleggene på Mortensrud der det er stor aktivitet av barn og ungdom året rundt.

for nær bolighusene på Lofsrud sørøst. Det er plassering av ridehallargumentet som er nådd fram til Viken energi og Byråden, sier Liv Jorunn Eriksen Uten at bydelsutvalget blir informert eller bedt om å delta på møtene, har Viken fjernvarme inngått forhandlinger med Søndre Nordstrand rideklubb om en endring i plassering av ridehuset og har tilbudt å dekke merkostnadene. Med denne løsningen som er akseptert av Søndre Nordstrand rideklubb, har også Viken energi og Byrådet lagt til rette for en plassering av biobrenselanlegget på nordsiden av Klemetsrudsanlegget. Det er forståelig at Søndre Nordstrands rideklubb som er en privat rideklubb, ikke har samme interesse som bydelspolitikere i Søndre Nordstrand i et mer helhetlig perspektiv på utbygging av sin bydel. Men at Viken energi går bak ryggen til bydelsutvalget med slike forhandlinger gir litt smak av uredelighet.

Plassering

Spørsmålet er også om det bare er plassering som blir vurdert. Like viktig som beliggenheten er trafikk, støy og luktproblematikk knyttet til et biobrenselanlegg. Dette må de nærmeste boligene bli forskånet for. En bydel som i så mange år har vært plaget av lukt fra Grønmo avfallsdeponi, har ingen tålegrense for et nytt anlegg som lukter.

I København er et biobrenselanlegg stengt på grunn av lukt.

Vi spør derfor om leverandøren av et slikt anlegg kan garantere for luktplager?

Dersom et biobrenselanlegg plasseres på Lofsrud ved "inngangsporten" til Søndre Nordstrand, skal ikke dette bygges som et skjemmende fabrikkbygg, men tilpasses terreng og fremstå som et arkitektonisk spennende byggverk. Bygget skal ikke plasseres på nordsiden av eksisterende Klemetsrudanlegg, avslutter Liv Jorunn Eriksen som innser at et anlegg vil komme, men som lover kamp for nærmiljøet.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar