*Nettavisen* Nyheter.

Vil ikke ha kabler over Breivoll

STORE PLANER: Dagens master, her ved Breivoll, bør kables for å utnytte området i dalbunnene. Plan- og bygningsetaten har store planer for området, som kan utvikles med boliger og næring.?foto: julie messel

Lokalpolitikerne i Bydel Bjerke vil ha lagt eventuelle nye strømkablene mellom Furuset og Ulven under bakken.

OSLO: – Dette vil frigjøre store arealer, som kan utvikles og bebygges. En kabling av Ulven-Furuset vil frigjøre store arealer, noe som vil kunne bidra til en bedre utnyttelse og utvikling av dalbunnen, uttalter leder av miljøkomiteen Tor Ingar Aasheim (H), i Bjerke bydelsutvalg.

Les mer om monstermaster i Oslo

Han fortsetter:

- For eksempel er det nå omfattende planer for byutvikling av Ulvenområdet med nærings- og boligutbygging. Sett i et byutviklingsperspektiv vil det derfor være hensiktsmessig om strømnettet i dette området utformes på en arealeffektiv måte, påpeker han.

Satser på bolig


Uttalelsen faller i forbindelse med at Statnett (som forsyner Oslo og omegn med strøm) og Hafslund, skal etablere en helhetlig plan for utviklingen av sentralnettet i Oslo-området frem mot 2050.


I Groruddalen går dagens kabeltraseer gjennom flere områder med tett bolig- og næringsbebyggelse. Kabeltraseene går også gjennom områder som i dag har lav utnyttelse, men som har et stort potensial for fremtidig byutvikling. På bakgrunn av dette mener bydelsutvalget i Bjerke, med miljøkomiteen i front, at det må legges stor vekt på arealeffektivitet og miljøhensyn når fremtidige alternativ velges.


Det er særlig alternativet med trassé mellom Røykås og Ulven som går tett inntil boligområder og krysser også det fremtidige byutviklingsområdet på Breivoll, som faller i dårlig jord., for Aasheim og de andre lokalpolitikerne


– For Oslo øst er de andre alternativene bedre løsninger siden de innebærer at traseen mellom Røykås og Ulven saneres, påpeker Aasheim.


Bør kables


Av de omtalte prosjekter i alternativanalysen er det særlig stasjonen på Ulven som angår Bydel Bjerke. Videre omhandles muligheten for å kable delstrekninger, og strekningen mellom Ulven og Furuset blir nevnt som et eksempel på en strekning hvor kabling bør vurderes.


– Vi vil anbefale at denne strekningen kables, sier han.

Les også:

Krever monstermast-svar fra Liebe

Drømmer om et mastefritt Trosterud

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.