Gå til sidens hovedinnhold

Vil kappe pensjonen til Oslo-politikerne

Erling Folkvord i Rødt ønsker å oppheve det han kaller Oslo-politikernes gull-pensjon. Bystyret behandler saken i morgen.

OSLO: Erling Folkvord påpeker i forslaget at Oslo har en ordning som gir heltidspolitikere mye bedre pensjonsvilkår enn kommunale arbeidstakere. Dette mener han er urimelig.

Rødt ser ingen saklig grunn til at kommunale heltidspolitikere skal ha en særskilt god pensjonsordning. Heltidspolitikere har for eksempel rett til full pensjon etter bare 16 års opptjeningstid mens lønnstakere har 30 års opptjeningstid, påpeker Folkvord.

Han mener alle økonomiske særfordeler for folkevalgte bør fjernes. Han ønsker bestemmelser som gir heltidspolitikere rett til å tjene opp pensjonsrettigheter i den kommunale pensjonsordninga på lik linje med kommunale lønnstakere, selv om politikerne formelt sett ikke har noe vanlig ansettelsesforhold til Oslo kommune.

Folkvord ber om at bystyret gjør et prinsippvedtak nå og at forretningsutvalget setter ned en arbeidsgruppe som raskt fremmer forslag til de endringene som trengs i pensjonsvedtektene for at politikere og ansatte i Oslo kommune skal bli likestilt når det gjelder pensjonsrettigheter.

Vil se an Stortinget

Finanskomiteen har behandlet saken. Flertallet der viser til at Stortinget har varslet en gjennomgang av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter.

Selv om pensjonsordningen for Oslo-politikere ikke er lik ordningen for stortingsrepresentanter, så mener komiteen at det vil være naturlig gjennomgå Oslo kommunes pensjonsordning for folkevalgte i etterkant av Stortingets gjennomgang.

Komiteen viser til bystyrets behandling av et tilsvarende forslag 16. november 2005, og mener det fortsatt er klokt at dette spørsmål sees i sammenheng med Stortingets arbeid med det samme tema. Det er også naturlig å koordinere dette med en gjennomgang som foretas i KS.

Støtte fra SV

Komiteens mindretall, medlemmet fra SV har den prinsipielle holdning at folkevalgte skal ha samme pensjonsordninger som øvrige kommunalt ansatte, og vil når saken kommer til reell behandling fremme forslag i tråd med dette standpunkt.

Reklame

Husker du disse to idiotene?