Gå til sidens hovedinnhold

Vil kjempe for «åpen barnehage»

En voksende foreldreaksjon håper å redde de åpne barnehagene i Bydel Alna fra å bli avviklet.

FURUSET: Åpne barnehager er et gratis lavterskeltilbud til foreldre og deres barn. For mange familier med minoritetsbakgrunn er det et første møte med den norske velferdsstaten.

Offentlige virksomheter som helsevesen og barnevern er også til stede, noe som gjør de langt mer tilgjengelig for de som av forskjellige grunner trenger bistand.

Integreringstilbud

Om bydelsutvalget (BU) i Bydel Alna vedtar å avvikle tilbudene på Teisen, Haugen og Haugerud, vil kun Furuhuset på Furuset stå igjen. Men en voksende foreldreaksjon håper nå å få BU til å snu i saken. Samme dag som bydelen la frem forslaget om avvikling, startet de en underskriftskampanje mot nedleggelse.

– Åpne barnehager er et veldig viktig nærmiljø- og integreringstiltak, sier Lene Berg Johansen, en av initiativtakerne bak foreldreaksjonen, og bruker av Furuhuset gjennom snart tre år.Frykter for ressurser

Foreldregruppa frykter et langt større press på ressursene om tre av fire tilbud legges ned. Kun én førskolelærer er ansatt på Furuhuset åpne barnehage.

Milan Khalifeh, som er far til to små gutter, bruker ofte de åpne barnehagene i bydelen sammen med sine barn.

– Jeg frykter at det ikke blir det samme om de legges ned, at det blir stressende og at det blir lite oppfølging med påfølgende mistrivsel for barna. Kanskje slutter man da å bruke det, sier han.

Ikke optimistisk

Helena Bakjord, som også er med i foreldreaksjonen, håper de åpne barnehagene blir værende.

– Barna kan være sammen, man kan knytte nettverk blant voksne. Det er et viktig integreringstiltak som gir info om barnehage, og lærer barn og voksne norsk språk, sier hun.

Koordinator ved Furuhuset, Marta Sasiukiewicz, er ikke optimistisk for den videre kampen.

– Så lenge det må spares er det lite håp. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, og da er det her det vil kuttes først, sier hun.

Kafé Romsås mot slutten

Av Groruddalens fire bydeler er det kun Bydel Stovner som slipper de helt store kuttene i kommende budsjett. Budsjettrammen til bydelen er i 2012 økt med 7,7 mill. kroner. Derfor foreslås det kun en reduksjon av årsverk på enkelte tjenesteområder i Bydel Stovner.

I Bydel Grorud er den populære Kafé Romsås foreslått nedlagt. Ordningen med kultur- og frivillighetsmidler avvikles, og flere årsverk avvikles ved helsestasjonen, hjemmetjenesten, barnevernet, barnevernets ressursteam og andre steder.

I tillegg skal mengden vedtak som fattes av bestillerkontoret reduseres, og medisinhåndteringen i hjemmetjenesten og tiltakene i barnevernet skal effektiviseres. Det blir mindre midler til opplæringstiltak for ansatte, og bydelen skal redusere kjøp av sykehjemsplasser med fem plasser.

Årvoll dagsenter i fare

I Bydel Tiltak står de tre åpne barnehagene på Teisen, Haugen og Haugerud i fare, i tillegg til at Miljøhus 15 på Haugerud foreslås nedlagt. Det legges også an til en omlegging av kvalifiseringstiltak og en reduksjon av frivillighetsmidler og kulturtiltak.

I Bydel Bjerke er det mest prekære at Årvoll dagsenter og omsorgsbolig foreslås nedlagt, forutsatt at brukere flyttes til Sykehjemsetaten.

Det vil også bli en reduksjon i hjemmesykepleie og hjemme-hjelp. Frivillighetsmidler inndras, og antall institusjonsdøgn i barnevernstjenesten reduseres med 700 døgn.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin