Gå til sidens hovedinnhold

Vil kjempe for kunnskapssamfunnet

Navn: Trine Skei Grande

Alder: 39

Bosted: Gamlebyen

Hva er din hjertesak før valget 2009?

Jeg vil kjempe for å bygge kunnskapssamfunnet. Det skal vi gjøre gjennom å satse på lærerne i skolen og mer til forsking og høyere utdanning.

Hvordan vil du og ditt parti styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Noe av det viktigste er kollektivtrafikk. Nå har vi gjort så mye for kollektivtrafikken i Oslo, at nå må staten på banen og sørge for at togtrafikken også begynner å fungere.

Hva kommer du til å gjøre for å styrke samarbeidet mellom partiene på Oslo-benken?

Jeg har stått på for at Oslobenken skal fungere, og det vil jeg fortsette med. Jeg bruker også mye tid på å følge arbeidet i bystyret og i bydelene slik at arbeidet skal henge sammen. Det tar jeg gjerne med meg flere på.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

Vi vil sikre mange og gode lærere, det er det viktigste fundamentet i skolen. Vi vil ha et skikkelig lærerløft, for å sikre alle lærere etter- og videreutdanning slik at alle skal ha faglig fordyping i alle fagene de underviser i.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for helsevesenet i Oslo?

Vi ønsker en velferdsreform som flytter flere av ressursene inn i sykehjem, til fastlege og rehabilitering. For mange sendes videre rundt i helsesystemet. I framtida må flere av helsetjenestene løses nærmere borgerne om vi skal klare å holde kvaliteten.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for kulturlivet i Oslo?

Vi satser sterkt på kultur og vil styrke Oslo som kulturby og kunstnerby. De nasjonale institusjonene må utvikles i samarbeid med byen. Det betyr for eksempel at vi ikke kan godta at staten overkjører byen når det gjelder plassering av Nasjonalmuseet.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for samferdsel i Oslo?

Vi vil at staten skal støtte Oslos kollektivtrafikk mer enn i dag, at vi får til en belønningsordning for gode løsninger for sykkel i byen, og at det skal satses kraftig på lokaltogtrafikken på Østlandet.

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her?

Vi vil gi kommunene større makt over egne økonomiske midler, og større frihet til å disponere og gjøre egne prioriteringer. Vi vil ha en nasjonal velferdsreform der mer makt flyttes til kommuner og bydelene i Oslo. Eldreomsorgen må bedres, og et viktig ansvar for dette ligger i bydelene.

Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Vi må ha flere politifolk ut i gatene det er første og viktigste skritt. Da må vi utdanne flere, og frigjøre flere fra papirarbeid. Så må politivedtektene som Oslo har vedtatt, settes i kraft. De er i dag stoppet av regjeringen.

Hva ønsker du å gjøre for Oslo ytre vest/ nord (Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern)?

Jeg vil satse på skolen og på å få flere og bedre lærere. Røatunnelen skal realiseres og jeg vil åpne byen mot fjorden ved å legge E18 langs Bestumkilen i tunnel. Vi vil endre plan- og bygningsloven slik at det blir enklere å ivareta grønne verdier ved fortetting. Og så skal vi få på plass trikk til Fornebu!

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid