Gå til sidens hovedinnhold

Vil kjøpe sand til badeplass

Nordstrands Blad har flere ganger skrevet om hva Klemetsrud Vel har bekostet ved kirken og Stensrudtjern. Nå søker de om 150 000 kroner av Oslo Sør-midlene.

KLEMETSRUD: «Klemetsrud Vel har for egen regning påkostet områdene rundt Klemetsrud kirke og badeplassen ved Stensrudtjern betydelige midler for å forskjønne områdene til glede for hele befolkningen», innleder vellet søknadsbrev til bydelen om Oslo Sør-midler. «Tilsammen har Klemetsrud Vel brukt ca. 700 000 kroner til disse arbeidene,...»

Ingen respons fra kommunen

Vellet forteller videre at de ikke har oppnådd respons når de har henvendt seg til kommunen om støtte.

Det de nå søker om, er 150 000 kroner for å fullføre arbeidene på badeplassen. Det er kjøp av sand de håper på å få dekket.

På nyåret skal Oslo Sør-midler fordeles, og vellet mener at istandsetting av badeplassen vil mange få glede av.

Klemetsrud Vel påtar seg oppgaven å holde de områdene som nå er oppgradert, i orden vedlikeholdsmessig slik at de ikke forfaller igjen.

Vi lover at pengene vil bli vel anvendt til vår bydels befolknings beste, avslutter Vidar Gjersrud som er styreleder i Klemetsrud Vel.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot