Gå til sidens hovedinnhold

Vil modernisere kirkerommet

Manglerud kirke er slitt og trenger innvendig modernisering. Ønskelisten over tiltak er nå ferdig.

MANGLERUD: Som tidligere omtalt i Nordstrands Blad er de utvendige skadene på kirken nylig utbedret. Det eneste som gjenstår er tekking av taket over inngangen, opprydning og tilsåing av plener.

Nå er det innvendig modernisering Manglerud menighet drømmer om.

Innvendige drømmer

I følge siste utgave av menighetsbladet Manglerunden har en arbeidsgruppe sett på hvordan man kan oppgradere og samtidig få en mer fleksibel kirke tilpasset fremtidige behov.

De presenterer følgende forslag til utbedringer:

  • Alteret blir stående, men det bygges et nytt i tre som kan flyttes fram. - Alterringen fjernes og det lages fire-seks alterringelementer i tre og i samme stil som dagens alterring.
  • Døpefonten fjernes til fordel for en ny og flyttbar i tre som dagens dåpsfat passer i.
  • Prekestolen erstattes av en ny, flyttbar prekestol/lesepult.
  • I tillegg foreslås det rullestolrampe, nytt teppe i midtgangen, nye brudestoler og ny lyssetting av kirkerommet.

Eget investeringsfond

Kirkelig fellesråd og biskop må godkjenne arbeidsgruppens forslag til endringer. I tillegg må finansieringen på plass før eventuelle innvendige arbeider kan starte opp.

Kirkelig fellesråd har ansvar for kirkebygget, men ifølge menighetsbladet har Manglerud kirke et fond øremerket investeringer. Det er derfor mulig å tenke seg en viss egeninnsats.

– Arbeidet med nytt lys i kirken pågår separat og kan løsrives fra det øvrige fordi beslutningsprosessen er enklere. Her venter kirken på en utredning og et forslag fra fellesrådet, skriver Helge Fauskrud i Manglerunden.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger