*Nettavisen* Nyheter.

Vil nekte barna å gå til skolen

Foreldrene til - snart - skolebarn i Grefsenkollveien 12, vil heller eventuelt kjøre barna til Grefsen barneskole, enn å la de gå, grunnet det de oplever som en lite trafikk-sikker skolevei - her ved Krysset Gladsvei/Grefsenveien. Foto: Kristin Tufte Haga

– Helt uakseptabelt å la små 6-åringer gå fra Grefsenkollveien og helt ned til Grefsen skole – strekningen er på ingen måte trafikksikker nok som skolevei! protesterer foreldrene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nye Disen? Fotobyline: Aksjonsgruppa

Klikk på bildet for å forstørre.

Nye Disen? Fotobyline: Aksjonsgruppa

Klikk på bildet for å forstørre.

Sort:Eksisterende inntaksområde for Grefsen barneskole, Rød: Eksisterende inntaksområde for Disen, men som er foreslått overført til Grefsen. Fotobyline: Aksjonsgruppa

Klikk på bildet for å forstørre.

Foreldre og skoleklare barn fra Grefsenkollveien - her ved Gladsvei/Grefsenveien. Voksne fra venstre bak: Voksne fra venstre: Jahn Tore Green , Kristine Høymyr, Dagfinn Visnes, Morten Naustdal, Simen Gylseth, Bent J. Syversen, Marianne ,John Inge Berg. (I aksjonsgruppa. Kristine Høymyr, Simen Gylseth, John Inge Berg - Tanja Thorsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.) Barn fra venstre på bildet: Eirik, Fredrik, Hedvig, Andreas, Elise, Silje, Kirsten Marie, jenta bak i snøhaugen med lilla parkdress og gul refleksvest er Ingri. Foto: Kristin Tufte Haga

Klikk på bildet for å forstørre.

Full fart i Grefsenveien - her fra nærmeste overgang fra Nordlysveien, som mangler lysregulering. Foto: Kristin Tufte Haga

Klikk på bildet for å forstørre.

Foreldrene til fremtidige skolebarn i Grefsenkollveien 12 tør ikke la barna gå til Grefsen, hvis det er der de må starte i stedet for på Disen. – For lite trafikk-sikkert, sier foreldrene - her ved Gladsvei/Grefsenveien. Foto: Kristin Tufte Haga

GREFSEN: Bakgrunnen er Utdanningsetatens forslag til nytt inntaksområde for Disen skole – som er stappfull, og fortsatt vil være det fra høsten av. Noe som blant annet kan bety at eksempelsvis 6 – 7 barn i Grefsenkolleveien 12, muligens ikke får begynne på Disen, men må til Grefsen. Men barna i Grefsenkollveien 11, 16, 20, 21 og 22 skal fortsatt skal tilhøre Disen skolekrets – nr. 16 har til og med samme innkjørsel som nr. 12 og 14.

Ulogisk og lite gjennomtenkt

– Det virker helt ulogisk og lite gjennomtenkt, og argumentene imot et slikt forslag er flere; blant annet en nesten tre ganger så lang skolevei og ikke naturlig tilhørighet til Grefsen skoles nærområde mht. aktiviteter etter skoletid. Men det som veier aller tyngst, er selvsagt trafikksikkerheten, som vi mener er helt fraværende flere steder langs denne eventuelle skoleruta. Flere steder mangler fortau, og langs ruta er det også flere uoversiktlige og trafikkutsatte krysningspunkter, blant annet ved Gladsvei/Grefsenveien og ved Grefsenplatået, sier aksjonsgruppa ved John Inge Berg, og som også har sendt protestskriv til skolemyndigheter og politikere.

- Og følgegrupper blir jo håpløst. Det vil jo ta en time å gå til skolen med alle sammen - det har vel de færreste av oss foreldre mulighet til. Dessuten pleier jo mange barn å gå selv, ihvertfall fra 2. klasse, men de skal være eldre enn det for å eventuelt få lov til å gå alene langs skoleveien fra Grefsenkollen og helt ned til Grefsen skole! Og at Grefsen skole etter hvert skal flytte til Engebråten for en to-årsperiode, gjør jo ikke akkurat skoleveien tryggere. Vi kan rett og slett ikke la barna våre bli utsatt for så trafikkfarlige skoleveier, og dessverre blir vi nødt til å kjøre barna.

Etaten avgjør

Høringsfristen for Utdanningsetatens forslag gikk ut i går, og etter det avisen kjenner til har etaten mandat til å avgjøre de nye inntaksområdene.

LES HVA UTDANNINGSETATEN SIER HER

Et annet inntaksforslag er å flytte ”trekanten”, som dannes av Kjelsåsveien, Grefsenveien og Storoveien fra Disen skole til Grefsenskole, i tillegg til et område øst for Grefsenveien fra Glads vei og opp til inntaksområdet for Kjelsås skole flyttes fra Disen skole.

– Selv med nye skolegrenser er det nesten tyve elever som ikke kan få plass ved Disen skole høsten 2011. Dette har Driftsstyret ved Disen skole tatt innover seg, og vi kjenner til at driftsstyret ber Utdanningsadministrasjoen (UDA) om vurdere utbygging av Disen skole.

Laget egne arkitekttegninger

– Vi synes jo det er utrolig at barna skal lide for den mangeårige dårlig planlagte skolepolitikken i kommunen! Da får de heller prøve å rydde opp etter seg, og sette barna først! Vi har i tillegg til protestskrivet, valgt å være løsningsorienterte og har fått arkitekttegnet ”nye” Disen skole, som viser at det faktisk er mulig å utvide skolen, og samtidig oppnå en vesentlig økning av utearealene – eventuelt også med paviljonger! Løsningene finnes! Så gjenstår det å se om det finnes politisk vilje og handlekraft til å gi barna trygg og kort skolevei

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.