Vil rive alt og bygge nytt

NYE OPPSAL SENTER: Slik ser Obos nå for seg Oppsal senter, i et helt nytt utbyggingsforslag med ti butikker, 205 boliger og større torg enn tidligere.

NYE OPPSAL SENTER: Slik ser Obos nå for seg Oppsal senter, i et helt nytt utbyggingsforslag med ti butikker, 205 boliger og større torg enn tidligere. Foto: Illustrasjon: Obos/Ark 19 arkitektkontor

Obos går bort fra tidligere planer og vil nå rive hele Oppsal senter. De foreslår nybygg med færre butikker og flere leiligheter.

NÅ: Obos ønsker å rive dagens senter og bygge alt nytt. Foto: Foto: Nina Schyberg Olsen

205 BOLIGER: Det nye forslaget sett fra lufta. Foto: Illustrasjon: Obos/Ark 19 Arkitektkontor

OPPSAL: Obos har vært i dialog med byrådet, og de tre tidligere alternativene til utbygging av Oppsal senter skal nå være forkastet.

Vil rive alt

Nå foreslår Obos å rive hele det gamle senteret og bygge helt nytt senter med boliger. En ny barnehage på Oppsal senter er fortsatt med i prosjektet.

Høyeste nybygg er senket fra ti til ni etasjer, etter dialog med byrådet. Til gjengjeld er det lagt på en etasje et annet sted.

Obos begrunner det nye forslaget med endringer i markedssituasjonen og nye byggekrav. De mener dette gjør det vanskeligere å bevare det gamle senteret.

– Det er ut fra dette utarbeidet et nytt forslag hvor hele senteret rives og antall boliger økes. Det lages et nytt redusert senter i underetasjen og rundt et nytt og betydelig utvidet torg, heter det i prosjektbeskrivelsen.

Obos mener det nye senteret vil dekke nærbehovet på Oppsal for handel, samt service og helsetjenester.

LES OGSÅ: Vil ikke ha høyhus på Oppsal senter

Fra tredve til ti butikker

Mens det i dag er cirka 30 butikklokaler på Oppsal senter, legges det opp til ti forretninger i nybygget.

Dagligvarebutikk vil oppta cirka halvparten av forretningslokalene på 3000 kvadratmeter, som skal ha hovedinngang og profilering ut mot Haakon Tveters vei.

– Sentret blir mindre enn i dag men vil dekke alle de nødvendige behovene for området så som servering, blomsterbutikk, frisør, apotek, interiør, helsetjenester med videre, skriver Obos i det nye forslaget.

– Vi har tro på at sentret er vel tilpasset markedsgrunnlaget på Oppsal, skriver Obos.

Det planlegges rundt 100 parkeringsplasser til kunder i parkeringshus i underetasjen innenfor sentret, med direkte adkomst til butikkene.

Ute er det foreslått cirka 16 parkeringsplasser.

LES OGSÅ: Kunder frykter senterdød på Oppsal

205 leiligheter

Det legges opp til cirka 205 boliger, med heis, egen parkering og boder i andre underetasje.

Leilighetene er ifølge Obos primært innrettet mot bydelens beboere som ønsker sentralt beliggende bolig, nær butikker og T-bane.

Leilighetene er rettet mot det åpne markedet, men vil bli tilpasset eldre og bevegelseshemmende.

LES OGSÅ: Vil ha flere p-plasser og boliger på Oppsal senter

Nytt og større torg

Obos mener de nye torgarealene, som nå er cirka 40 prosent større, vil gi innbyggerne på Oppsal bedre møte- og oppholdsarealer enn det senteret har i dag.

På begge sider av torget legges det opp til forretninger/servicelokaler, og en kafé/restaurant som kan holde åpent utover senterets stengetid.

Obos legger også opp til at torget kan bli et sted for sesongrelaterte aktiviteter som juletresalg, markeder, stands med mer.

De nye planene for Oppsal senter skal ut på høring før endelig behandling.

Også på Oppsal gård foreligger det nå nye utbyggingsplaner som innebærer at alt eksisterende skal rives.

FLERE SAKER OM OPPSAL:

Vil ha lavere fartsgrense i Haakon Tveters vei og Østmarkveien

Vil rive andres hus for å bygge blokker i Oppsalveien

Vil ha bom i Oppsalveien

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag