Vil satse sterkere på utdanning

Per-Kristian Foss (H)

Per-Kristian Foss (H)

Navn: Per-Kristian Foss

Alder: 59

Bor: FrognerHva er din hjertesak før valget 2009?


Hvis jeg bare skal nevne en sak,- så må det bli behovet for å satse sterkere på utdanning, forskning og kompetanse. En god skole gir unge mennesker en viktig valgfrihet i arbeidslivet. Høyt nivå på utdanning for forskning er også viktig for utviklingen av fremtidig næringsliv.

Hvordan vil du og ditt parti styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Vi samarbeider godt på tverrpolitisk Oslo-benk, men vi må bli bedre til å bygge allianser med andre fylker.

Hva kommer du til å gjøre for å styrke samarbeidet mellom partiene på Oslo-benken?

Det samarbeidet er allerede godt og vi har god kontakt med bystyre og byråd. Men de rødgrønne partiene må slutte å drive rent partipolitisk kritikk av byrådet.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

Høyres stikkord er sterkere satsing på læreren gjennom bedre etterutdanning og bedre lærerdekning. Oslo-skolen er allerede i god utvikling og brukes ofte som et forbilde for andre kommuner og fylker.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for helsevesenet i Oslo?

Også Oslos helsevesen må bli bedre til å utnytte all ledig kapasitet i den private sektor,- ikke minst innen habilitering og rehabilitering.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for kulturlivet i Oslo?

Det er viktig å holde tempoet i byggingen av nybygg for Deichmann bibliotek, nytt Munch-museum og Nasjonalmuseum. Styrking av kulturskolene er også en viktig oppgave.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for samferdsel i Oslo?

Stikkordet er her realisering av Oslo-pakke III som inneholder både nye vei- og kollektivløsninger. Så må staten bli bedre til å løse NSBs nærtrafikkproblemer.

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her? Hvilke eventuelle endringer mener du bør gjøres?

Høyre vil at kommunene må få beholde mer av skatteinntektene fra næringslivet. Det vil gi også Oslo kommune bedre økonomi.

Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Politibemanningen i Oslo må bringes opp på nivå med andre nordiske hovedsteder. Staten må også styrke rusomsorgen som ledd i kampen mot narkomisbruket.

Hva ønsker du å gjøre for Oslo ytre vest/ nord (Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern)?

Også her vil realisering av Oslo-pakke III med Røa-tunnel og utbedret E-18 vestover være avgjørende for bedre bomiljøer. Det vil gi mindre trafikk i boligveiene. Også i disse bydelen er det viktig å styrke Oslo-politiet slik at langt flere kriminalsaker blir oppklart og ikke bare henlagt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.