Gå til sidens hovedinnhold

Vil se på saken

Inbyggerinitiativet fra Holtet aksjonsgruppe kommer opp i byutviklingskomiteen 19. november.

SENTRUM/NORDSTRAND: Den gjeldende reguleringsplanen for Holtet lokalsenter er fra 2004.

Det er sjelden at så nye reguleringsplaner endres. Hvis folk nå har kjøpt tomter under forutsetning av gjeldende regulering, kan vi óg risikere erstatningssøksmål, sier byrådssekretær for byutvikling Ståle Hagen (H). Han forteller at brevet fra innbyggerinitiativet nå er til behandling i Plan- og bygningsetaten.

Får svar

Vi kommer med et grundig og utfyllende svar før byutviklingskomiteen møtes, sier byrådssekretær Hagen.

I brevet hevdes det at konsekvensen av reguleringsplanen er at det kan bli bygget 1728 boliger på Holtet, noe som er langt over de 500 reguleringsplanen legger opp til.

Brevet blir nå nøye gjennomgått, vi må ha fakta på bordet før vi svarer. Men hvis det blir oppdaget ulovligheter, vil vi selvsagt ta fatt i dette, sier Hagen (H).

Det er særlig antallet boliger vi ønsker klarhet i. Vi vil ha en full gjennomgang av eksisterende reguleringsplan, sier leder i byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V), som også forsikrer at komiteen vil dra på befaring til Holtet.

Dette er en sak som viser hvordan et innbyggerinitiativ kan fungere på sitt beste. Men jeg kan ikke si noe om hva som blir utfallet av saken, sier Ola Elvestuen (V).

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet