Vil sende barnevernet etter foreldre når barna ikke kan norsk

Bergen innfører et makstall på minoritetsspråklige barn i barnehage. Mazyar Keshvari mener det ikke vil virke i Oslo.

Bergen innfører et makstall på minoritetsspråklige barn i barnehage. Mazyar Keshvari mener det ikke vil virke i Oslo. Foto: (Fremskrittspartiet)

- Det er omsorgssvikt når barn ikke kan norsk ved skolestart.

07.01.15 13:53

OSLO: I Bergen har byrådet bestemt at maks 70 prosent av barna i hver enkelt barnehage kan være minoritetsspråklige.

Hensikten er å gi barna det beste fundamentet for å lære norsk språk.

Skolebyråd i Oslo, Anniken Hauglie (H) mener Bergens løsning er en dårlig idé, og vil ikke gjennomføre noe slikt i Oslo. Hun får støtte fra både Frp og KrF.

Likevel mener Mazyar Keshvari (Frp) at forslaget er interessant. Men for å få bukt med oslobarns språkproblemer, så må man se på årsakene, mener han.

- Realiteten er at mange barn som begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Enkelte kan ikke norsk i det hele tatt, sier han.

Bør behandles som omsorgssvikt
Keshvari mener enkelte foreldre ikke gjør nok, og sier at i tilfeller der barn som er født og oppvokst i Norge, men som ikke kan norsk ved skolestart, må behandles som omsorgssvikt.

- Dersom et barn av etnisk norske foreldre startet på skolen uten språk, ville det umiddelbart bli grepet inn. Det bør ikke være noe anderledes i slike tilfeller.

Keshvari peker på at foreldre har hovedansvaret for barns ve og vel. Kan ikke barnet norsk ved skolestart, vil barnet bli hengende etter.

- Majoriteten av elever som henger etter på skolen har foreldre med innvandrerbakgrunn. Dersom barnet ikke kan norsk ved skolestart så må det få konsekvenser, mener han, og legger til:

- Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Som hvis barnet kan noe av språket.

Han sier at det er foreldrene som har ansvaret for at barna lærer seg norsk, men at det offentlige selvfølgelig skal fortsette å legge til rette for språkopplæring.

- I dag er det språkkontroll og opplæring i barnehagene. Dette må det offentlige fortsette med. Frp har år etter år sørget for penger i budsjettet til dette.

Les også: - Foreldre bør ikke få velge barnehage selv

- Dårlig idé å ikke lære morsmål
Keshvaris holdning, støttes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) så kalte integreringsbaromter, som viser nordmenns holdning til innvandring og integrering.

I det ferske barometeret, som ble publisert i desember sier 9 av 10 nordmenn mener dårlig integrering er innvandrernes eget ansvar.

Språk og språkopplæring er avgjørende for en vellykket integrering, og Keshvaris partifelle, Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener innvandrere må begynne å snakke norsk hjemme.

- At innvandrere, og i særlig grad foreldrene, har ansvaret for å bli integrert burde være selvsagt, sa han til Nettavisen dittOslo.

Tybring-Gjedde møtte imidlertid motbør fra Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD), som mener man må ha to tanker i hodet samtidig.

- Jeg er halvt norsk, og den største feilen min mor gjorde, var at hun snakket kun engelsk til oss, da vi bodde i England. Jeg kom til Norge da jeg var 20 år, og det eneste jeg kunne si var enkle ord som mat og brød, sa Akhenaton Oddvar De Leon,daglig leder i OMOD til Nettavisen dittOslo.

Les også: «Dårlig integrering er innvandrernes egen skyld»

- Ikke gjennomførbart
Frps Keshvari mener likevel det er langt viktigere at foreldre sørger for god norskopplæring.

Han synes Bergens vedtak er interessant, men at det ikke ville vært gjennomførbart i hovedstaden, fordi det vil være umulig å bygge egne barnehager for å møte kravet, eventuelt å frakte små barn til andre steder i byen, enn der de bor.

- Det er allerede områder med en høy andel minoritetsspråklige. Hvor skulle vi gjort av barna om en barnehage hadde nådd taket?

Frp-politikeren mener at det heller bør settes fokus på hvor innvandrerne blir bosatt og sørge for spredning av bosettingen.

KrFs Erik Lunde sier at et slikt forslag ikke er noe KrF ville støttet.

- Det er innført en rekke tiltak i Oslos barnehager og egne strategier for at språkmiljøet i barnehagene skal være godt. Det er veien å gå, sier Lunde.

Han trekker fram kartlegging av barnas språk og oppfølging til de barna som trenger det.

- Det er veien å gå i Oslo, i tillegg til å sikre at de ansatte kan språket godt, tror Lunde.

Barn bør tidlig i barnehage
Hedda Haakestad ved Fafo er en av forskerne bak evalueringsrapporten om gratis kjernetid i barnehager i Oslo. Hun tror ikke løsningen nødvendigvis er å begrense antall minoritetsspråkelige i barnehagen, men heller å få barna i barnehage tidligere.

- Om målet er at minoritetsspråklige barn skal kunne godt norsk ved skolestart, vet vi at antall år i barnehage er av stor betydning. Barn av innvandrere, som begynner i barnehage når de er fem år, rekker ikke lære godt nok norsk uavhengig av om 90 prosent av de andre barna har norskspråklig bakgrunn, sier Haakestad.

Les også: Nå ser hele Norge til denne skolesuksessen

Hun forteller at de ikke kan med sikkerhet si at konsentrasjon av minoritetsspråkelige barn i noen barnehager gjør at norskkunnskapene blir dårligere.

- I vår rapport finner vi at barn som gjør det dårlig på skolens kartleggingsprøver i lesing, begynte sent i barnehagen.


Lik oss og få flere ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBEDNettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.