Gå til sidens hovedinnhold

Vil sikre sommerskjenkingen

Kommunens næringsetat er bekymret for at næringsdrivende ikke får raskt nok svar på skjenkesøknader når bydelsutvalgene tar sommerferie.


16. juni avholder Vestre Aker bydelsutvalg sitt siste bydelsutvalg før sommeren. Deretter blir det lang sommerferie. Bydelsutvalget pleier ikke å møtes igjen før i begynnelsen av september.
Nå er næringsetaten bekymret for hvordan det går med søknadene om skjenkebevilling i sommerferien. I bydelen innhentes det uttalelser fra sosialtjenesten, som er helt nødvendig for å få bevilling, og ikke minst bydelspolitikerne før skjenkebevillinger gis.
I et brev til bydelene, ber etaten om svar på hva som skal gjøres lokalt for å sikre raske svar til bevillingssøkerne.

Næringsetaten registrerer at flere av bydelsutvalgene i sommersesongen ikke avholder bydelsutvalgsmøter. Etaten ber av den grunn om en tilbakemelding fra hver enkelt bydel på hvordan behandlingen av uttalelsene fra sosialtjeneste i forhold til søknad om skjenkebevilling i
denne perioden ivaretatt» heter det i brevet Vestre Aker bydel har fått fra etaten. Etaten ber om at bydelen sørger for en behandlingstid for lokale uttalelser som ikke overstiger én måned.

Etaten skriver i brevet at det er viktig at det «ikke blir flere måneders opphold i forhold til behandling av forespørsel om uttalelse og minner om at skjenkebevillingssøknader har saksbehandlingstid normert til inntil 60–90dager – inklusiv høringsprosess.
«Vi mottar fortløpende søknader om ny skjenkebevilling der bevillingssøker ikke kan drifte virksomheten før søknad om skjenkebevilling er innvilget. Videre følger det av alkoholloven § 1-10 at ny bevillingssøker ikke kan drive på tidligere eiers bevilling mer enn 4 måneder. Ved utløp av denne fristen faller skjenkebevillingen bort, jf. alkoholloven § 1-10.» skriver etaten.

6. juni skal helse- og sosialkomiteen i Vestre Aker diskutere saken. 16.juni er det bydelsutvalgets tur.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk