Gå til sidens hovedinnhold

Vil slette bydelsgjeld

Arbeiderpartiet foreslår å slette gjelden til bydelene, og la de nye lokalpolitikerne starte med blanke ark.

SAGENE: Tallene viser at det er mest prekært for Bydel Sagene. Hvis ikke de får dekket inn underskuddet er det dramatisk for bydelen. Gjennomgående for alle er at vi taper på de sosiale tjenestene og det kan vi ikke tillate oss når vi nå har penger, sier Trond Jensrud (Ap).

Fordelt på ni av bydelene er det totale merforbruket eller underskuddet i Oslo på 111,9 millioner kroner, og aller verst er det for Bydel Sagene, som har et merforbruk på hele 22,9 millioner kroner.

Trond Jensrud (Ap), bystyremedlem og nestleder av finanskomiteen, mener det er en dårlig idé at de nye bydelsutvalgene skal slite med etterslepet i kommende periode.

Uansett rammene for 2008, er bydelene nødt til å dekke inn merforbruket fra i år. Det er en dårlig start for et nyvalgt politisk utvalg. Vi har økte skatteinntekter vi kan bruke til å dekke inn underskuddet, og det mener vi er en god investering, sier Jensrud.

Lider for tidligere feil

Arbeiderpartiets forslag om å tilføre bydelene til sammen 100 millioner kroner, tatt fra økte skatteinntekter, skal først opp til diskusjon i finanskomiteen, før saken tas opp i bystyret i begynnelsen av desember.

Noen mener det er urettferdig å dekke underskuddet, men Oslo kommune går økonomisk bra og inntektssiden tilsier at vi har råd til å gjøre denne investeringen. Vi vil selvfølgelig at budsjettene skal holdes, og dette blir ikke noen vane at merforbruket dekkes inn av kommunen, men denne gangen er et av kriteriene at det er nye bydelsutvalg, og de bør slippe å lide for tidligere feil, sier Jensrud.

Han ønsker at bydelene skal komme ut i balanse etter nyttår.

Situasjonen for bydelene, med det forslaget byråden har lagt frem, vil føre til at de ikke har mulighet til å gjøre noe nytt. Dessuten vil man være nødt til å kutte ennå mer på sosiale tjenester, som barnevern og sykehjemsplasser. Det er der de store røde tallene er fra før også, så det er slett ikke en god utvikling, sier Jensrud, som også mener byrådets budsjettforslag er for lite, og må økes med minst 200 millioner kroner.

Sosiale kostnader

Aller verst er det altså på Sagene. Mesteparten av underskuddet knyttes til driften av barnevernet, pleie og omsorg, og sosialtjenesten. Årsprognosen for pleie og omsorg er merforbruk på 15 millioner. Primært skyldes det at bydelen kjøper flere sykehjemsplasser enn forutsatt i budsjettet.

Både Bydel Grünerløkka og Bydel Gamle Oslo har positive fortegn i regnskapet, med henholdsvis mindreforbruk på 2,7 millioner og 30 millioner.

I Gamle Oslo har de disponert pengene forsiktig, mens de på Grünerløkka har forbedret forbruket i forhold til økonomisk sosialhjelp. De har likevel et merforbruk innenfor pleie og omsorg, som er knyttet til hjemmetjenesten, kjøp av plasser innen psykisk helsevern og tiltak for funksjonshemmede.

Reklame

Husker du disse to idiotene?