*Nettavisen* Nyheter.

Vil sørge for bedre kollektivtransport

KRISTIN HALVORSEN (SV)

Navn: Kristin Halvorsen

Alder: 49 år

Bosted: GrünerløkkaHva er din hjertesak før valget 2009?

Miljø og skole. SV vil få fart på omstillingen fra oljeøkonomi til grønne arbeidsplasser. Barn og unge fortjener en trygg og god skole og samfunnet trenger kunnskap. SV vil sikre ressurser til skolen, og innføre minstekrav til antall elever pr lærer.

Hvordan vil du styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Først og fremst må vi bli enda flinkere til formidle de utfordringene Oslo står overfor til resten av landet. Det er en by med store levekårsforskjeller. Her bor noen av de aller rikeste og noen av de aller fattigste i landet. Et stort mangfold mennesker og en stor andel etniske minoriteter i noen bydeler bidrar til noen utfordringer som ikke er like vanlig utenfor de største byene.

Hva vil du til å gjøre for å styrke samarbeidet mellom på Oslo-benken?

Oslobenken må holde kontakt og jobbe godt sammen på tvers av partigrensene, slik vi ser at de gjør fra andre deler av landet. Det er ikke nødvendigvis slik at representantene er enige, men når vi står sammen om å definere noen spesielle utfordringer for hovedstaden over tid, viser det seg at vi kan få til mye.

Hva ønsker du å gjøre for å styrke skolen?

SV foreslår å innføre en minstenorm på 1 lærer pr 15 elever i 1-4. trinn og 1 pr 20 i 5.-10 trinn. Det vil særlig komme byskolene til gode, hvor det er flest elever. Gratis SFO-time vil gi alle barn tilgang til dette tilbudet, og makspris på resten av timene gjør at flere vil kunne delta.

Hva ønsker du og ditt parti å gjøre for helsevesenet i Oslo?

Samarbeidet mellom sykehus og kommune må bli bedre. Det gjelder for dem som har fått behandling, og trenger trygghet når de skrives ut. Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er viktig for de unge, mens god legedekning på sykehjem er viktig for de eldste.

Hva ønsker du å gjøre for kulturlivet?

SV forplikter seg til å fortsette opptrappingen i kulturløftet. SV brenner for at kulturskolen skal bygges ut og komme flere til del. I dag er det køer og prisen er også vel høy.

Hva ønsker duå gjøre for samferdsel?

Sørge for mer penger til kollektivtransporten slik at vi får bygget nye linjer og sørge for flere avganger på tog, trikk og t-bane.

Hva mener du om dagens bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her?

Oslo kommune har alene nesten fått 2,4 mrd i økte frie inntekter siden SV fikk finansministeren. Det er en formidabel satsing. SV i bystyret foreslår hvert år økte overføringer til bydelene, men blir dessverre nedstemt. Mer penger til bydelene ville betydd flere sykehjemsplasser og mer forebyggende arbeid i bydelene.Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

SV i Oslo har fått gjennomslag for en gjennomgang av skjenking i problemgatene i hovedstaden. Kommunen må bidra til at steder hvor befolkninga føler seg utrygg om natta blir belyst. Vi har fått gjennomslag for å utdanne flere politifolk og ansette flere sivile som kan papirarbeid. Slik kan flere være på gata. Samtidig er det viktig å passe på vi ikke glemmer at veldig mye av volden i Oslo utføres i hjemmet og at forebygging er det mest effektive vi kan gjøre for å sikre oss en tryggere by.

Hva ønsker du å gjøre for indre øst?

Bidra til at kollektivtilbudet blir enda bedre gjennom belønningsordningen for kollektivtransporten. Styrke innsatsen for de som ikke har bolig.

Hva ønsker du å gjøre for Oslo ytre vest/ nord (Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern)?

Sørge for at Markagrensa ikke blir rørt og bidra til at flere kan ta den i bruk. Bidra til at kollektivtilbudet blir enda bedre gjennom belønningsordningen for kollektivtransporten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag