Vil stoppe «lavblokker» på Røa

Arild Gjervan i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker synes ikke det er noen god idé å rive eneboligen og erstatte denne med to tomannsboliger med takterrasser. Foto: Vidar Bakken

Arild Gjervan i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker synes ikke det er noen god idé å rive eneboligen og erstatte denne med to tomannsboliger med takterrasser. Foto: Vidar Bakken

Bydelutvalget i Bydel Vestre Aker vil stoppe en planlagt utbygging i Ekraveien på Røa.

Byråd og Plan-og bygningsetaten har pekt på dette området som boområde med enhetlig bebyggelsesstruktur. Foto: Googlemaps

Illustrasjon fra søknad om rammetillatelse til nybygg i Ekraveien. Illustrasjon: Heggelund&Koxvold Arkitekter

RØA: – Det er flere ting vi reagerer på når det gjelder utbygging av Ekraveien 24. Her vil man bygge to tomannsboliger på denne lille tomten i form av to lavblokker med flatt tak og takterrasser. De er lite tilpasset og harmonerer etter vår mening dårlig med et småhusområde som i stor grad er et helhetlig bevart område helt siden 1947, sier leder av Byutviklings-, miljø- og samferdselskomiteen i Bydel Vestre Aker, Arild Gjervan (H).

Midlertidig forbud

Plan- og bygningsetaten og tidligere byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen har i forbindelse med revisjon av småhusplanen vist til området rundt Ekraveien som eksempel på enhetlig bebyggelsesstruktur.

– Vi frykter at Plan- og bygningsetaten vil gi tillatelse på feil grunnlag, selv om dagens småhusplan tilsier at man har hjemmel til å avslå dette prosjektet. På den annen side vil det komme en revisjon av småhusplanen som er under behandling i rådhuset i disse dager. Her vil det komme betydelige innstramminger og presiseringer av gjeldende småhusplan, som vil sette bom for prosjektet, sier Gjervan.

Les også: Byrådet vil ha strengere småhusplan

– Med bakgrunn i dette har bydelsutvalget bedt om at PBE avslår forslaget til tiltak. Sekundært vil vi sende saken til behandling i Byutviklingskomiteen for å få vedtatt et midlertidig forbud mot tiltaket til revisjon av dagens småhusplan er på plass, sier Gjervan.

Bryter bebyggelsesstruktur

Utbygger har i sin søknad vist til at det er andre bygg i området med tilsvarende form og at mange av de originale boligene er bygget om. Utbygger mener at ny bebyggelse vil harmonere med omkringliggende bebyggelse og er tilpasset området.

– Vi er klar over at Plan- og bygningsetaten har vært lempelig i sin praksis når de har godkjent enkelte boliger som vi mener harmonerer dårlig med bebyggelsen i dette området. Men, det skal ikke være retningsgivende for videre utbygging. Vi har altfor ofte sett at når en «kasse» har kommet opp, så har utbyggere brukt denne som referanse for å kunne bygge tilsvarende, sier Gjervan.

Les også: Naboaksjon mot lavblokk

– Uansett mener vi som sagt at det planlagte prosjektet harmonerer dårlig med den øvrige bebyggelsen, at den bryter med bebyggelsesstrukturen og at tomten vil fremstå som grovt utnyttet med lite grøntarealer. Her vil det ikke bli stående et tre etter at hele tomten er utgravet og garasjeanlegg skal bygges, fortsetter komitelederen.

Revisjonen

Tidligere har Fylkesmannen omgjort Plan- og bygningsetatens vedtak i flere byggesaker, med begrunnelsen at det har vært manglende klarhet på flere punkter i teksten til småhusplanen. Fylkesmannen har i så måte fratatt etaten muligheten til å utøve eget skjønn i disse byggesakene.

– Det skal ikke være slik at småhusområdene teppebombes med fuglekasser som er lite tilpasset øvrig bebyggelse, sa byutviklingsbyråd, Bård Folke Fredriksen (H), i et intervju med dittOslo i fjor.

Med revisjonen vil han ha på plass presise bestemmelser hvor man får på plass selvstendige avslagsgrunner basert på kvalitet, utforming og plassering av bebyggelse.

Ikke akkurat «sosialboliger».

– Jeg merker meg at utbygger allerede har solgt en av boligene. Utbygger sier i sin søknad at man her får mindre og billigere boliger i et område hvor boliger prises så høyt at man har en kjøpegruppe med påfallende konformitet. Boligen er på 127 kvadratmeter og i prospektet starter prisen på 7,6 millioner. Når kvadratmeterprisen ligger på cirka 60 000 kroner er det vel ikke akkurat «sosialboliger» det er snakk om, sier Gjervan.

Les også: Tomt solgt tre millioner over takst
.

Praktikantboliger

Han reagerer også på at samtlige boliger får såkalte praktikantboliger til utleie

– Eneboligen som rives skal erstattes med 4 boliger pluss praktikantboliger. Med full utnyttelse vil det ikke være parkeringsmuligheter i garasjeanlegg. Det betyr parkering i gaten, i en fortausløs vei som blant er lite fremkommelig på vinterstid for buss og annen trafikk. Det er flere momenter som tilsier at dette ikke er noe godt prosjekt, sier Gjervan.

Vil ikke kommentere

Han understreket at verken han eller øvrige politikere i bydelsutvalget er negativ til ny arkitekttur.

– Tvert imot har vi sett positivt på en rekke prosjekter i våre bydeler med moderne og spennende arkitektur, men da er de plassert slik at arkitekturen spiller sammen med området rundt. Vår mening er at dette er et eksempel på maksimal utnyttelse, hvor man får flate kasser uten utkragninger med takterrasser, sier Gjervan og viser til at det er nettopp denne type boliger som rådhuspolitikerne advarer mot skal overta i småhusområdene og som har vekket behovet for revisjon av småhusplanen.

– Vi ønsker fortetting velkommen, men dette er ikke et godt eksempel i så måte, sier Gjervan.

Tiltakshaver er Nordisk Husprosjekt, som allerede har solgt en av boligene. Daglig leder, Morten Dahl, ønsker ikke å kommentere at bydelsutvalget vil stoppe dette byggeprosjektet.

Les også:

Het potet på Brannfjell

Utbyggere fortsetter å feie ned trær

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.