Gå til sidens hovedinnhold

Vil UHF styre kommunen?

Det har skjedd mye rar og tidvis stygg fortetting i småhusområder i Oslo de senere årene. For å møte politikernes krav om flere boliger, begynte Plan- og bygningsetaten å svare ja til det meste. Det har ført til en del uheldigheter, noen veldig store, noen ganske små.
Utvalget for harmonisk fortetting (UHF) er et selvoppnevnt utvalg som ønsker stagnasjon i utviklingen i småhusområdene. De har øvet stor politisk påvirkning og argumenterer med at politikerne er enig med dem. De gir inntrykk av å mene at de derfor representerer politikerne. Utvalget foreslår at det skal opprettes en klagenemnd, der de skal være med og overprøve beslutninger som Plan- og bygningsetaten har gjort.
Byutvikling kan selvfølgelig ikke skje på en slik måte. Det er politikerne som har ansvaret, også for rettledning av sine egne kommunale forvaltningsorgan. Vi kan ikke ha at tilfeldige personer som er medlem i bilorganisasjoner skal kunne overprøve samferdselsetatens beslutninger. Eller at en gruppe interesserte foreldre skal kunne overprøve skoleetatens vedtak. Det lyder kanskje fristende for noen. Men det vil føre til kaos.
UHF er ikke et folkevalgt organ (velforeninger er ikke det). De representerer seg selv. Likevel mener de at de bør være med på å bestemme hvordan nye boliger i småhusområdene skal være. De ønsker en detaljstyring som utelater skjønn. Rent ut sagt være meningspoliti. Det ville i så fall bli veldig tilfeldig og svært udemokratiske.
Dessuten er det slik at man i de store småhusområdene i Oslo sjelden finner en enhetlig bebyggelse i noe skala. Volum, takvinkler, fasader alle slags varianter finnes overalt, side om side. Det er derfor vanskelig å se den standardiserte normen UFH mener skal nedfelles for nybygg i områdene.
Alt er ikke likt bare fordi husene ikke er blokker. Derfor er det nødt til å bli utøvd skjønn i hver enkelt byggesak. Det har hver enkelt berørte borger krav på. Plan- og bygningsetaten har gjort det eneste mulige, åpnet for et visst skjønn. UHF må overlate styringen til dem som er valgt til det politikerne. De må tåle å høre at de fremmer egeninteresser trolig i særdeleshet i nærområder som har unngått de største uhellene. Men folk som bor i områder som er blitt sterkt berørt, har like stort krav på å bli hørt. Derfor kan ikke UHF være noen klagenemnd eller høringsgruppe på generelt grunnlag. De må som andre gå inn i den normale politiske prosessen hver gang. Politikernes må fristille seg fra egeninteressene. Til det har de opprettet et organ de selv styrer over, nemlig Plan- og bygningsetaten.
Wenche Nielsen

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene