Gå til sidens hovedinnhold

Vinderen-krysset og på- og avkjøring til Ring 3

For å få orden på dette krysset er det kun en løsning. Gjør som på Ullevål Stadion - grav Frognerseterbanen ned i kulvert og legg en stor rundkjøring oppå. Innfør så 30 km fartsgrense i retning Holmenveien og Blindern. For øvrig bør det innføres 40 km i hele Slemdalsveien, det er jo det i Stasjonsveien.
Så for å lette trafikkbelastningen på noen få veier i strøket må det lages ny avkjøring fra Ring 3 både østover og vestover samt påkjøring vestover ved "Lillevinderen", det er ikke mye arbeid som trengs for å få til dette. Da vil belastningen på Smestadkrysset og Dalsveien bli vesentlig mindre og lange omkjøringer for mange beboere i området bli vesentlig mindre.
Det er vel få steder langs Ring 3 det er så langt mellom av- og påkjøringsmuligheter som mellom Gaustad og Smestad. Når dette gjennomføres vil trykket på Slemdalsveien minske vesentlig da det kan virke som om de fleste som kjører over Slemdal fortsetter videre bortover Stasjonsveien.
Til slutt et litt "utopisk" ønske: Steng overgangen for biler på Slemdal - grav ut fotgjengerundergangen under Ring 3 på Vinderen og gjenåpne Risalleen for biltrafikk opp til Slemdal - da er det ikke mye arbeid som gjenstår for at Frognerseterbanen også kan få metrostandard. Itilllegg vil trafikkbelastningen fordeles på litt flere villaveier enn Dalsveien og Slemdalsveien. "Alle" kjører bil, men det er mange som ikke vil ha trafikken i si egen vei og det er ikke særlig solidarisk.
Hilsen Reidar Biong

Reklame

Morsdag og valentine: Nå er det tilbud på blomster levert på døra