*Nettavisen* Nyheter.

Leder

Vinn-vinn-forslag

Mosseveitunnelen er lagt på is. Det betyr at beboerne langs den sterkt trafikkerte veien må se fram mot et uvisst antall år med forurensing, svevestøv og støy. Det er uholdbart.

All den tid Oslo sentrum, spesielt rundt Sørenga og Bjørvika er i transformasjon blir det underlig å la en så tungt trafikkert vei dundre inn i dette området. Enda verre blir det når så mange beboere langs hele strekningen til Fiskvollen blir til de grader berørt av et vedtak om å utsette tunnellen på ubestemt tid.

Det er i denne situasjonen nødvendig å ta grep, og det har Nordstrand Høyre nå tatt til orde for. Forslaget deres bør vies oppmerksomhet. Årsaken er at det innebærer både gode trafikkale løsninger og en mulig oppgradering av den eksisterende Mosseveien, til glede for de mange beboerne i området.

Høyres forslag innebærer å legge E6 og E18 i et felles løp fra Vinterbro til Ryen, samtidig som Mosseveien stenges for gjennomfartstrafikk. De ønsker også å tilrettelegge for at Mosseveien skal bli en gate inspirert av Strandveien i København. Som Steinar Wulfsberg-Gamre (H) sier: « Jeg har en visjon om at Mosseveien en gang skal få den samme standarden som Strandveien i København. Med lite trafikk, men med sykkelveier, friområder, kafeer, små butikker og gallerier. Bort med støy og støv som plager beboerne».

Det er vanskelig å være uenig i hans visjon. Mosseveien har alltid vært en sterkt trafikkert gate, men nå fortjener beboerne i området en oppgradering av sitt bomiljø. Ved å anlegge en lokalvei her legger man også til rette for en heldig utvidelse av sentrum øst, der man kan trekke Bjørvika og Sørenga lenger mot sydøst. For både næringsliv og beboere i begge områder vil det trolig være en heldig utvikling.

Samtidig vil det gjøre underverker for lufta i Oslo sentrum. Spesielt i området rundt Mosseveien og Gamlebyen har luftkvaliteten tidvis vært så dårlig at folk med luftveisproblemer anbefales å holde seg innendørs. Det er uholdbart i et såpass stort bomiljø.

Nettopp derfor bør Nordstrand Høyres forslag ikke bare bli et ønske, det må bli et krav.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.