*Nettavisen* Nyheter.

Visse tiltak prioriteres

Fristen for å søke om frivillighetsmidler fra Bydel Østensjø er snart ute. I år prioriteres enkelte tiltak høyt.

Prioritet: Kultursjef Tommy Grotterød forteller at det i år er enkelte søknader som prioriteres.

ØSTENSJØ: I år prioriteres søknader som omhandler tiltak for barn og unge, samt tiltak som bidrar til å sette minoritetsgrupper i stand til å delta i det ordinære aktivitetstilbud. 300 000 kroner vil gå til disse formålene. 100 000 kroner til øvrige søknader, forteller kultursjef Tommy Grotterød.

Frivillig arbeid

Det er satt av 400 000 kroner til frivillig aktivitet i bydelen.

Lag, organisasjoner, foreninger, institusjoner, grupper og enkeltpersoner, som hovedsakelig driver frivillig arbeid, kan søke om støtte. Den frivillige innsatsen skal være rettet mot bydelens beboere. Søknadsfristen er 31. januar, forteller han.

Til ett prosjekt

I 2008 fikk Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen (BMK) 106 søknader på bordet. 77 av søknadene fikk tilskudd.

Av de 29 som ikke fikk, var flere søknader fra samme lag og forening, men til ulike prosjekter. De aller fleste fikk frivillighetsmidler til ett av prosjektene sine og ble tildelt inntil 6470 kroner.

BMK-komiteen fordeler frivillighetsmidlene etter innstilling fra bydelsadministrasjonen. Midlene blir etter planen fordelt i løpet av mars måned, sier kultursjefen.

Ulike aktiviteter

Tilskudd kan gis til kulturaktiviteter, prosjekter, arrangementer og innkjøp av aktivitetsfremmende utstyr. De som søker om midler til kulturelle og sosiale aktiviteter for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning kan også søke.

Andre har fått penger til tiltak som forbedrer nærmiljøet, og arbeid som verner om naturområder og bydelens historie. Samarbeidstiltak mellom frivillige organisasjoner og kommunal virksomhet kan også få tilskudd.

Søker må være tilknyttet bydelen og aktiviteten skal være rettet mot bydelens beboere. Aktiviteten må være basert på frivillig arbeid. Aktivitetene skal bidra til økt eller ny aktivitet, nå mange eller dekker særlige behov, forklarer Grotterød.

Det gis ikke støtte til ordinær drift. Det må søkes på eget skjema og det stilles krav til rapport og regnskap.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til bydelsadministrasjonen, bibliotekfilialene på Bøler og Oppsal og Frivillighetssentralene i bydelen. Det kan også lastes ned på bydelens hjemmeside.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.