Gå til sidens hovedinnhold

Vokser 70 ganger mer enn biltrafikken

Aldri før har så mange reist kollektivt. Trafikken økte i 2008 med 14 millioner passasjerer til 242 millioner i Oslo og Akershus.

OSLO: Med en trafikkvekst på 7 % i Oslo ser kollektivtrafikken ut til å være inne i en akselererende positiv utvikling.

Kommunikasjonsrådgiver Hans Andreas Fristad i Ruter tror mye av veksten skyldes billigere månedskort, men ikke minst fornyet vognpark.

Vi har gjort et byks framover når det gjelder komfort, sier Fristad til Akersposten.no.

Størst vekst for t-banen

Buss er fortsatt størst, men t-bane og trikk øker mest. Med nesten 100 millioner påstigninger i året er det bussene som gjør det største transportarbeidet i Ruters trafikkområde. Veksten i antall bussreiser var på 4,6% i 2008.

T-banen hadde den største trafikkveksten med + 9,5%, og har nå nesten 73 millioner påstigninger årlig.

Trikken har også en svært god vekst, +7,4%, og ca 40 millioner påstigninger.

Tar markedsandeler fra biltrafikken

Selv om befolkningsveksten i Oslo-området har vært stor de siste årene, har veksten i kollektivtrafikken vært større, og på bekostning av biltrafikken. Veitrafikkindeksen for Oslo viser omtrent nullvekst i 2008 (+0,1%). Gjennomsnittlig veitrafikkvekst i Oslo de fem foregående årene var 0.9%.

Dette synes vi selvfølgelig er veldig hyggelig, sier Fristad.

Ruters årsvekst på 14 millioner påstigninger tilsvarer alene mer enn all busstrafikk i hele Buskerud fylke, inkludert Drammen by.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer