Gå til sidens hovedinnhold

Voldsløkka i støpeskjeen

Om få år kan Voldsløkka være helt forandret. Landhockeybane og skatehall er allerede spikra, og mye mer er på trappene.

Voldsløkka: I kveld behandler bydelsutvalget på Sagene forslaget til områdeplan for Voldsløkka. Går det slik det gikk i bydelsutviklingskomiteen, går politikerne inn for en helhetlig løsning med både trippelhall til bedriftsidretten på Heidenreich-tomta, klubbhus for Sagene IF, skatehall, landhockeybane, ny kunstgressbane, istandsetting av tennisbaner og ikke minst en matchbane med plass til mange tusen tilskuere.
En større analyse ligger bak forslaget, og volumene er plassert der de er best for bydelen. Blant annet er matchbanen plassert nede ved Uelands gate, fordi den gata tåler et høyere volum enn de andre gatene rundt Voldsløkka, sier arkitekt Karen Sletvold i Sletvold Arkitekter MNAL.
Selv om områdeplanen vedtas betyr ikke det at alle pengene som trengs for å gjennomføre den er bevilget. Men både skatehall og den kombinerte landhockey- og kunstisbanen har kommunen allerede satt av over 50 millioner til.

Mange interesser

Etter ønske fra bydel Sagene har kultur- og idrettsetaten fått laget en helhetlig utviklingsplan for området, og mange interessegrupper har deltatt i arbeidet; blant annet Oslo idrettskrets, Skanska Bolig (eier Heidenreich-tomta), Bydel Sagene og diverse kommunale etater. I tillegg har Skeid og Sagene IF blitt holdt løpende orientert om utviklingen i saken.
Kultur- og idrettsetaten har i samarbeid med Sletvold Arkitekter MNAL jobbet fram tre ulike alternativer, og etaten mener at den totale løsningen først blir bra når Heidenreich-tomta, som er i privat eie, blir inkludert i planen. I dag står det diverse gammel industri og lager på denne tomta, som vender ut mot Uelands gate og mot grusbanene i det sørvestre hjørnet av Voldsløkka. Skanska Bolig AS kjøpte Heidenreich-tomta i 2005, med tanke på boligbygging. Etter at Plan- og bygningsetaten avviste planene deres, har de opplyst til kultur- og idrettsetaten at boligplanene nesten er gravlagt, og at de åpner for å selge til kommunen, alternativt inngå et samarbeid om utbygging til offentlige formål.
Hvis kommunen tar seg råd til å kjøpe tomta fra Skanska bolig, mener Kultur- og idrettsetaten man kan få en bred, grønn korridor fra Stavangergata, mellom idrettsanleggene og bort til Bjølsenfeltet.

Grønn rute

Tidligere har byrådet i Oslo understreket viktigheten av "en god og attraktiv fremkommelighet for gangvei over Voldsløkka i forbindelse med Grønn rute". Hvis de kjøper Heidenreich-tomta får det nettopp det.
Grønn rute skal gå helt fra Skøyen til Sinsen, og er godt ivaretatt i det anbefalte forslaget, forteller arkitekt Karen Sletvold.
I kveld tar bydelsutvalget på Sagene første skritt på veien mot et helt nytt Voldsløkka hvis de vedtar Kultur- og idrettsetatens foretrukne alternativ.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene