Gå til sidens hovedinnhold

Voldtektsmannen har ansvaret

I Lokalavisen Frogner 29. mai beskylder Julie Lødrup(Ap) meg for å mene at voldektsofre delvis selv er skyld i å bli voldtatt fordi jeg har sagt at jenter må unngå å gå i parker på nattestid. Dette er en grov påstand og en forenkling av en viktig debatt. Det er alltid overgriperen som har det fulle og hele ansvaret for en voldtekt, men det hindrer selvsagt ikke oss kvinner å ta noen fornuftige forhåndsregler.

I Lødrup sin rosenrøde verden er kanskje ikke voldtekter en reell trussel mot kvinner, men virkeligheten i dagens Oslo er dessverre en annen. Antallet voldtekter har økt kraftig i Oslo de siste årene og overgrepene blir stadig råere. Mange av overfallsvoldtektene blir begått i parker på nattestid og mot kvinner som benytter seg av piratdrosje, og dette er fakta som det er viktig at kvinner i Oslo kjenner til.

Jeg er helt enig med Lødrup i at voldtekt skyldes kvinnefiendtlige holdninger hos menn, men da er det også viktig å fokusere på hvor en finner disse holdningene. Faktum er at i 2007 hadde 72,8 prosent av voldtektsmennene utenlandsk bakgrunn og andelen har økt kraftig de siste årene. En må derfor stille krav til alle menn å respektere de rettighetene kvinner har i dagens likestilte samfunn. Politiet må også tilføres mer ressurser for å kunne ta overgriperne, dømte voldtektsmenn uten norsk statsborgerskap må utvises og straffen for voldtekt må økes kraftig.

Sylvi Listhaug (FrP)
Byråd for velferd og sosiale tjenester

Reklame

Kun 3 timer igjen: Her får du oversikt over alle salgene