*Nettavisen* Nyheter.

Volin barnehage fortsetter

Foreldrerepresentantene (f.v.) Thor Jostein Egeland og Marianne Massaiu, sammen med Matti Lucie Arentz (V, nr. 3 f.v.) og leder av bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo, Hans Christian Lillehagen (Ap, t.h.). Foto: ALLE FOTO: Marion Juliussen

På BU-møtet 31. mars ble det vedtatt å overse bydelsoverlegens føre-var-prinsipp og fortsette driften av barnehagen hvor det er påvist sopp og mugg.

Klikk på bildet for å forstørre.

Randi Røvik (SV) leverte et viktig tilleggsforslag i saken om Volin barnehages framtid.

Klikk på bildet for å forstørre.

Helge Winsvold (Ap) er ikke bekymret for råteskader. Foto: Foto: Marion Juliussen

Grønland: Har egentlig fukt og sopp helsemessige konsekvenser? I så fall, hvor går grensene? Dette strides foreldre, politikere, fagfolk og bydelsadministrasjon om, i saken som etter hvert har fått en viss oppmerksomhet i Bydel Gamle Oslo.

LES OGSÅ: Bydelsdirektøren: – Forsvarlig per i dag

Eget initiativ

Foreldrerepresentantene etterlyser rapporter og dokumentasjon på konsekvenser av skadene, og har på eget initiativ fått ulike eksperter på inneklima til å vurdere målingene som er gjort i den midlertidige barnehagen på Vålerenga.

Ifølge foreldrene er disse ekspertene alle enige om at enkle og kostnadseffektive tiltak vil løse problemet – eller i hvert fall holde det i sjakk. Dette haster, mener foreldrene som blant annet vektlegger risikoen for at ansatte vil søke seg vekk.

Føre-var-prinsipp

Da saken ble behandlet i bydelsutvalget (BU) i Gamle Oslo sist torsdag, framla bydelsdirektøren en oversikt og kostnadsberegning over nødvendige arbeider, med forbehold om usikkerhet rundt omfanget av skadene.

– Små avbøtende tiltak er ikke nok til å sikre en ny vinter, mente bydelsdirektør Lasse Østmark.

Informasjonen inneholdt også et eget punkt med bydelsoverlegens medisinske anbefaling som gikk ut ifra et føre-var-prinsipp, om at barn ikke bør ha varig opphold i rom med fuktskade eller unormal forekomst av muggsopp.

Direktøren ba BU slutte seg til vurderingene og ta til etterretning at barnehagen avvikles 1. august i år.

Motpoler

– Dette er en spesiell sak, mente Randi Røvik (SV).

– Usikkerheten er så stor at det er uforsvarlig å bruke penger på å utrede noe som skal avvikles i 2012, sa hun, og viste til at området barnehagen ligger på er til friområde.

– Barnehagen bør flyttes raskt i henhold til bydelsoverlegens rapport, sa Røvik.

Helge Winsvold (Ap), som opplyste at han har vært tømrer i 13 år, mente imidlertid at råteskaden er ubetydelig og argumenterte for fortsatt drift av barnehagen.

Mens Morten N. Bakke (H) i sitt innlegg minnet om at barn og ansatte kan bli skadet.

– Og da må vi være klar over at vi kan få erstatningskrav, påpekte høyrerepresentanten.

Nytt vedtak

Bydelsdirektørens forslag ble forkastet.

I stedet ble forslaget fra Ap, Frp og Rødt, om å opprettholde driften fram til juli 2012 vedtatt, med et tillegg om løpende utbedringer og målinger av inneklimaet, foreslått av Matti Lucie Arentz (V).

BU vedtok også at bydelsadministrasjonen i Gamle OSLO skal være en pådriver for at Omsorgsbygg søker permanent omregulering av området fra friluftsområde til barnehageformål. SV og Høyre stemte mot.

Et tilleggsforslag fra SV, om at det må være frivillig både å arbeide og ha barna sine i barnehagen, og at foreldre som tilbys plass i barnehagen og takker nei, må få et nytt tilbud, ble vedtatt mot Rødts stemme.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.