Gå til sidens hovedinnhold

Vond ventetid for Oslo-familier

Alvorlige barnevernssaker hoper seg opp i fylkesnemda. Familier må vente i over fire måneder på avklaring.

OSLO: Hovedstaden får stadig flere alvorlige barnevernssaker. De siste to årene har barnevernet i Oslo hatt en økning på 25 prosent i denne typen saker. Barne- og familieetaten tror ikke utviklingen vil snu.– Jeg tror ikke dette er en døgnflue som vil være over til neste år, sier seksjonssjef Kristine Kiær til NRK.

– Genererer nye saker

Flere saker gir kø hos den statlige fylkesnemda, som skal godkjenne de mest alvorlige sakene og behandle klagesakene barnevernet i Oslo sender til dem. Omsorgsovertakelser utggjør størsteparten av sakene som blir sendt til fylkesnemda.

– Dette er saker som utløser nye saker senere, enten fordi foreldrene krever barna tilbakeført eller det er behov for å regulere samver, slik at disse sakene genererer nye saker som fylkesnemda må ta stilling til, sier Kiær til NRK.

Fire uker blir fire måneder

– Fylkesnemnda skal, hvis mulig, ikke bruke mer enn fire uker på sin saksbehandling. Men i verste fall har nemnda brukt mer enn fire måneder, sier Kiær til NRK.

Barne- og familieetaten er bekymret for problemene og den usikre omsorgssituasjonen som ventetiden skaper for familiene.

Vanskelig ventetid

Opphopningen av saker hos fylkesnemda fører til en unødvendig lang og vanskelig ventetid for familiene som er involverte. Dette gjør også barnevernets arbeid vanskeligere.

– Foreldrene lever i en presset situasjon når de venter på at saken skal bli behandlet. Da er det vanskeligere for barnevernstjenesten å ha en god dialog med foreldrene i den ventetiden, når de absolutt må følge opp familien, sier Kiær til NRK.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget