Vurderer å anmelde bydelen

Nina Strømberg synes det er fælt å etterlate Helene (2,5 år) i en familiebarnehage der hun ikke har noen jevngamle å leke med. – Omsorgen fra de ansatte er god, men utviklingsmessig er det ikke tilfredstillende, sier Strømberg. Foto: Nina Schyberg Olsen

Nina Strømberg synes det er fælt å etterlate Helene (2,5 år) i en familiebarnehage der hun ikke har noen jevngamle å leke med. – Omsorgen fra de ansatte er god, men utviklingsmessig er det ikke tilfredstillende, sier Strømberg. Foto: Nina Schyberg Olsen

Nina Strømberg mener Bydel Østensjø bryter Barnehageloven når de ikke kan gi datteren hennes et barnehagetilbud med jevngamle barn.

MANGLERUD/HØYENHALL: Helene er født i 2008 og har stått på venteliste til kommunal barnehage i to år. Nå har seks av åtte barn i familiebarnehagen hennes fått kommunal plass, og alle var yngre enn Helene.

LES BYDELENS SVAR: – Ser etter løsninger

– Jeg synes ikke det er riktig at alle 2009-barna nå har gått foran i køen, mens hun sitter igjen med de nye barna som er så små som helt ned til ni måneder gamle, sier mamma Nina Strømberg fortvilet.

Kjeder seg

Strømberg forteller at datteren kjeder seg i familiebarnehagen og er utrøstelig når hun blir etterlatt der om morgenen.

– Hun har ingen venner å leke med og utviklingsmessig er det uholdbart. Flesteparten av de andre barna kan jo verken gå eller snakke, sier Strømberg.

Hun presiserer at hun er fornøyd med omsorgen fra de ansatte, men at de i likhet med henne selv mener det ikke er ideelt med så stor aldersforskjell på barna.

Lovbrudd?

Strømberg viser til Barnehageloven, som blant annet sier at barnehagen skal ta hensyn til barnas alder og funksjonsnivå, skape et godt grunnlag for utvikling og gi muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge, men samtidig utfordrende omgivelser.

– Familiebarnehagen kan ikke gjøre noe med dette, for det er bydelen som tildeler plasser. Jeg har ringt Bydel Østensjø flere ganger, og de svarer at det dessverre er blitt en del «slengere» som Helene etter at de ble pålagt å prioritere 2009-barn, sier Strømberg.

– Jeg mener bydelen som barnehagenes sjef må se at dette ikke går. De må sørge for å gi Helene og andre barn i samme situasjon en tilfredstillende plass. Jeg har endret prioriteringene på barnehagelisten min etter råd fra bydelen flere ganger uten at det har ført frem, så nå er jeg helt forvirra og vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg vurderer å anmelde bydelen for brudd på Barnehageloven, samtidig frykter jeg at det å stå frem gjør at de plutselig tildeler meg en kommunal plass langt unna, sier Strømberg bekymret.

Drømmer om nabobarnehage

Drømmen til Nina Strømberg er at Helene kan få en plass i den nye barnehagen som er under bygging på nabotomten deres i Manglebergveien, eller eventuelt i Solfridbakken barnehage litt lenger unna.

Da kan hun gå sammen sine fremtidige skolekamerater.

– Helene titter over gjerdet og følger med på byggingen av den nye barnehagen. Tenk så fint om hun kunne få begynne der!
I verste fall må hun gå i familiebarnehagen sammen med småtassene til sommeren 2011. Da er hun for gammel til å fortsette der, men jeg synes det er altfor lenge å vente, sier Strømberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.