*Nettavisen* Nyheter.

Vurderer ny informasjon

Rådmannen i Nesodden kommune skal nå utrede konsekvensene ved opphevelse eller endring av reguleringsplanen for deponiområdet ved Malmøykalven.

NESODDEN: Torsdag i forrige uke tok Nesodden kommunestyre nok en gang opp saken om dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.
Saken kom opp etter et innbyggerinitiativ som ble fremmet i forrige kommunestyremøte.

La fram synspunkt

Det er bred folkelig motstand mot deponiet og folk er usikre, sier ordfører Christian Hintze Holm (SV).
I kommunestyremøtet fikk Innbyggerinitiativet, Oslo Havn KF, Statens forurensningstilsyn (SFT) og Nesodden Velforening slippe til med informasjon og synspunkter på saken.
Det var lagt frem to forlag til vedtak i saken.
Sosialistisk Venstreparti, Rød Valgallianse, Miljøpartiet de Grønne og Kristelig Folkeparti fremmet et fellesforslag om at Miljøverndepartementet foretar en reell utredning av muligheten for å finansiere merkostnaden ved et landdeponi. Partiene foreslo også at det blir en ny sak om reguleringsplan for dypvannsdeponi ved Malmøykalven.
Vi ønsket at kommunestyret på fritt grunnlag skal vurdere om reguleringsplanen bør oppheves, og om massene i Oslo havn skal behandles på annen måte, men det ble ikke vedtatt, Christian Hintze Holm.

16 mot 11

Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet et fellesforslag som innebærer at rådmannen skal utrede de juridiske og økonomiske konsekvenser ved en eventuell opphevelse eller endring av reguleringsplanen for deponiområdet. Rådmannen skal også vurdere om det har fremkommet vesentlig nye opplysninger i saken siden kommunestyret stadfestet reguleringsplanen. Forslaget fra H, Ap, V og FrP ble vedtatt med 16 mot 11 stemmer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.