*Nettavisen* Nyheter.

Vurderte anke

Bydelsdirektør Erik Kjelstadli vurderte å anke budsjettvedtaket, men valgte i stedet å se fremover.

Alna: Bydelsutvalgets flertall ville ikke vedta en fullstendig inndekking av fjorårets merforbruk. Bydelsdirektør Erik Kjelstadli gjorde det derfor klart i BU-møtet at han forbeholdt seg retten til å anke vedtaket fra politikerne. Denne muligheten valgte han likevel ikke å benytte.
Bydelsutvalget har vist reell vilje til å saldere en betydelig del av det økte merforbruket fra 2004. Det oppfatter bydelsdirektøren som et positivt signal om å fortsette arbeidet for å få et reelt saldert budsjett, skriver Kjelstadli i sitt brev til BU. Forutsetningen for vedtaket er at bydelsutvalget i møtet 16. juni fatter de vetak som er nødvendige for å få 2005-budsjettet til å gå i null.
Dette vil ikke bli noen enkel jobb. Regnskapstallene fra januar og februar viser at bydelen ligger an til et betydelig merforbruk i barnevernet. Politikerne må derfor dekke inn både dette og de 1,623 millionene fra forrige uke på juni-møtet. Det betyr nye kutt, og Erik Kjelstadli presiserer at han ikke kan unnta noen virksomhetesområder når han skal vurdere tiltak for å få årets budsjett i balanse.
BU-flertallets forslag til mulige innsparingstiltak vil bydelsdirektøren imidlertid ta med seg. Erik Kjelstadli forsikrer at disse tiltakene vil bli både vurdert og utredet før bydelsutvalget samles til møte i juni.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag