Vyer for kulturbydelen

Sist torsdag samlet politikere og representanter for ulike organisasjoner seg for å oppsummere prosjektet "Kulturbydel Østensjø".

Oppsal:Prosjektet Kulturbydel Østensjø skal avvikles ved nyttår, og i den anledning innkalte styringsgruppen for prosjektet til et møte på Oppsal Samfunnshus forrige uke. Til glede for de oppmøtte stod fiolinisten Sara Chen og pianisten Joachim Knoph for det kulturelle innslaget.

Langsiktige mål

Prosjektet, som har vart i ett år, har vært vellykket ifølge Hallgeir Thorbjørnsen. Thorbjørnsen er kulturkonsulent i bydel Østensjø, en stilling som ble oppnevnt i forbindelse med oppstart av prosjektet i 2005.

Det har vært spennende. Det vi først og fremst har merket oss er at vi må tenke langsiktig. Det tar tid å etablere kulturelle tradisjoner så derfor er det nå viktig å legge planer for lenger enn fire år av gangen, sier Thorbjørnsen og forteller at de ønsker å videreføre det som har blitt igangsatt i løpet av prosjektet.

I forkant av møtet hadde styringsgruppen satt i stand et forslag til videreføring av Kulturbydel Østensjø og fremtidig kulturpolitikk i bydelen.

Kulturutvalg

Et av forslagene var å opprette et kulturutvalg som skal overta den rollen som styringsgruppen har hatt under prosjektet. Forskjellen vil være at den skal styres av representanter fra frivillige organisasjoner og lag. Det ble også foreslått å holde jevnlige møter eller kulturforum på linje med møtet som ble avholdt sist uke.

Den viktigste vridningen i det nye forslaget, er at vi vil kaste ballen fra politikerne over til organisasjonene i større grad og gi dem mer styring, forklarer bydelens kultursjef, Tommy Grotterød.

Thorbjørnsen er enig i at dette er retningen de søker og legger til at de ønsker fokus på samarbeidet mellom administrasjonen, politikerne og organisasjonene.

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger etter møtet. Mange påpekte viktigheten av å ha en visjon og det å tenke langsiktig. Folk var positive både til tanken om et kulturutvalg og et kulturforum, opplyser kulturkonsulenten og legger til at utfordringen blir å rekruttere representanter som har tid til å sitte i et slikt utvalg. En rekke prosjekter har blitt finansiert gjennom Kulturbydel Østensjø.

Vi har blant annet fått opp informasjonstavler på bydelens fem kjøpesentre hvor en tredjedel er satt av til lag og organisasjoner, forteller Thorbjørnsen.

Andre vellykkede prosjekter har vært barnas kulturfestival, kulturkalenderen, kulturkartet, to bydelspriser, utstilling og foredrag om advokat Hermansen. Prosjektet "SkoleGård" på Abildsø gård har også fått støtte.

Hvis vi klarer å vise at vi har mange spennende kulturprosjekter i bydelen vår, så kan det være identitetsskapende, poengterte Per Nygaard, leder for bydelsutviklingskomiteen.

Kulturbydelen

Målet er altså at Østensjø skal forbli en kulturbydel og at Kulturbydel Østensjø skal bli et begrep.

Vi skal legge fram en politisk sak for BU den 7. desember, vi kommer til å legge frem det styringsgruppa foreslår vedrørende kultur i bydelen og så tar vi med oss de kommentarer og tilbakemeldinger som vi fikk fra dette møtet, opplyser kulturkonsulenten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.