*Nettavisen* Nyheter.

Ytterligere budsjettkutt

Administrasjonen orienterte om bydelens økonomiske situasjon i forrige arbeidsutvalgsmøte for Nordre Aker.

NORDRE AKER: Tallene for mars viser at prognosen på ca 15 mill i merforbruk opprettholdes. Sykehjemsplasser er bydelens tredje største økonomiske utfordring selv om regnskapstallene viser at det har vært en liten nedgang i bruk av sykehjemsplasser.

I følge administrasjonen blir det vanskelig å holde budsjettrammen i 2008 og ytterligere kutt i rammene for 2009 er varslet. Sak om økonomisk status mars for Bydel Nordre Aker settes på dagsorden til BU-møtet i kveld, kan leses fra bydelens nettsider.

I tillegg varslet bydelsdirektøren i samme mtøe at det vil bli fremmet sak om budsjettkutt til bydelsutvalgets møte i juni, grunnet bydelens økonomiske situasjon. Det vil bli avholdt møte med seksjonsjefene og partssammensatt arbeidsgruppe for å drøfte sparetiltak og opprettholdelse av forsvarlig drift. Ledige stillinger vil ikke bli besatt og aktiviteter må reduseres. Bydelen bruker ca 10 mill mer på psykiatri enn budsjettert.
Sykefraværet er økende og er nå på ca 11 %, noe det aldri har vært tidligere, sier bydelens nettside.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.